Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktySoftware

Co je nového v SIPS v3.9
 Nová verze programu SIPS přináší řadu drobných změn a vylepšení, z nichž některá značně zlepšují uživatelský komfort a spolehlivost programu. Schopnost automaticky se připojit ke zvolené kameře, zavedená ve verzi 3.7, je nyní rozšířena i na ovladače dalších zařízení ovládaných programem SIPS (dalekohledy, ostření, kopule, ...). Nicméně nejpodstatnější změna zůstává pro uživatele neviditelná — nový SIPS předefinoval rozhraní mezi řídicím PC a ovladači dalekohledu tak, by komunikace byla efektivnější a vyžadovala menší objem přenášených dat.

Automatické připojení k vybranému ovladači

Pokud je SIPS použit k ovládání pevné pozorovací sestavy, je pohodlné když automaticky načte všechny ovladače při startu a uživatel se nemusí starat o výběr každého jednotlivého ovladače. Tato funkčnost byla už dříve přidána pro ovladače všech připojených kamer, verze 3.9 ji zavádí také pro ostatní ovladače.

Poznámka:

Poznamenejme, že také ovladač samotný musí tuto funkci podporovat a ne všechny ovladače ji již implementují. Ovladače montáží dalekohledů prací ve verzi 3.9 v pořádku. Pokud některý další ovladač tuto funkci nepodporuje, bude aktualizován v následujících verzích programu SIPS.

Volba kalibrace „in situ“

SIPS používá množiny obrazů pokaždé, když je zapotřebí zpracovat více snímků najednou. Zpracování všech snímků v RAM vede na výrazně rychlejší zpracování ve srovnání s diskovými operacemi. Na druhé straně k uchování spousty multi-megapixelových snímků je zapotřebí hodně paměti.

Tip:

64 bitová verze programu SIPS je zde velice užitečná, protože není omezena limitem 2 GB dostupné paměti 32 bitových aplikací. Všechny moderní PC jsou vybaveny 8 nebo 16 GB RAM a 64 bitový SIPS ji dokáže zcela využít.

Operací nejvíce náročnou na paměť je kalibrace, která vytváří v paměti množinu zkalibrovaných snímků navíc k už existující množině syrových snímků. Syrové snímky mohou být z paměti odstraněny ihned poté, co kalibrace skončí, ale během kalibrace samotné se spotřeba paměti prakticky zdvojnásobí.

Nová volba „in situ“ v nástroji Calibration dovoluje originální syrový snímek jen nahradit novým zkalibrovaným. Spotřeba paměti zůstává zcela stejná. Nový SIPS tedy dokáže zpracovat téměř dvojnásobně velké množiny snímků na stejném počítači v porovnání s předešlými verzemi.

Upozornění:

Protože původní syrové snímky jsou modifikovány (nahrazeny kalibrovanou verzí), jakákoliv operace uložení, ať už jednoho snímku nebo celé množiny, přepíše originální syrová data a jejich původní obsah je ztracen.

Opakované expozice hlavní zobrazovací kamerou

Zatímco nástroje pro ovládání pointační i kontextové kamery nabízejí možnost provádět expozice se zadanými parametry až dokud uživatel sérii nezastaví, nástroj ovládání hlavní zobrazovací kamery spoléhal na zadaný počet opakování expozic. Pokud uživatel potřeboval provádět expozice až do odvolání, bylo nezbytné zadat nějaké hodně velké číslo jako počet opakování, což nebylo příliš pohodlné.

Funkci opakování do odvolání není obtížné naprogramovat, ale problematické je nalézt místo pro ovládací prvky v už tak hodně zaplněné záložce „Exposure“ okna ovládání hlavní kamery. SIPS v3.9 tento problém snad vyřešil intuitivně a elegantně.

Návěští „Repeat“ bylo nahrazeno prvkem volby (check-box). Pokud je volba nezapnuta, nástroj pracuje stejně jako předešlé verze — tlačítko „Start Exp“ provede expozici a pokud je počet opakování > 1, je tento počet zmenšen o 1 spustí se nová expozice. To se opakuje dokud počet nedosáhne 1.

Nyní pokud je volba opakování zapnuta, ovládání počtu expozic je zneplatněno a expozice se provádějí do odvolání (počet opakování není zmenšován o 1). Vypnutím volby opakování se opět začne počet opakování zmenšovat dokud nedosáhne 1.

Aktualizace nástroje Photometry

V nástroji Photometry byla mezi verzemi 3.8 a 3.9 opravena řada chyb. Tyto chyby se vyskytovaly pouze ve velice specifických situacích, díky čemuž jejich odstranění zabralo tak dlouhou dobu. Většina uživatelů je vůbec nepotkala, což hledání takové chyby velice znesnadňuje (pokud programátor nedokáže chybu navodit, je téměř nemožné ji odhalit a odstranit). V každém případě nyní nevíme o žádném problému se stabilitou aktuální verze.

Sesazení snímků od zvoleného snímku

Nástroj Photometry má nově schopnost zvolit jakýkoliv snímek v sesazované množině, vzhledem ke kterému budou ostatní snímky množiny sesazovány. Předešlé verze vždy používaly jako referenční první snímek množiny.

Tip:

Kód sesazování snímků je používán také v dalších nástrojích programu SIPS, např. v Image Add nebo Image Blink. Změny zde popisované se týkají také těchto nástrojů.

Použití prvního snímku jako reference pro sesazení pracovalo uspokojivě pokud pozorovací řada začala spolehlivě po setmění, kdy obloha byla už tmavá a kvalita prvního snímku byla obdobná jako kvalita následujících snímků. Ale v situaci, kdy pozorování bylo zahájeno už během soumraku (nebo bylo ovlivněno oblačností, příliš silnou vzduchovou vrstvou nízko nad obzorem, světelným znečištěním atd.) a první snímek byl nekvalitní, sesazování dalších snímků s takto nekvalitním snímkem mohlo způsobovat problémy.

SIPS v3.9 sesazuje snímky vzhledem k aktuálně vybranému snímku v množině (vybraný snímek je typicky zobrazen v panelu a jeho jméno je v seznamu množiny zvýrazněno). Pouze pokud žádný snímek není vybrán (zvýrazněn), je jako reference zvolen první snímek množiny.

Další vylepšení fotometrie

 • Pokud je popis pole seřazen podle jména proměnné hvězdy, bylo jednoduché porovnávání řetězců nahrazeno „inteligentním“ porovnáním, které uživatelé znají např. z Průzkumníku systému Windows. Při standardním porovnání řetězců je jméno„var2“ za jménem „var10“, protože znak na odpovídající pozici „2“ následuje až za znakem „1“. Nový algoritmus rozpozná pokud jméno končí číslem a pokud se počáteční část řetězce shoduje, je pro řazení použita velikost čísla. Tedy „var2“ je před „var10“, protože 2 je menší než 10.

 • Automaticky počítané clonky nemohou mít libovolně malou velikost. Pokud je spočítaná clonka menší, než nejmenší clonka v seznamu pevných průměrů clonek, její velikost je nahrazena velikostí nejmenší pevné clonky.

 • Pokud bylo sesazení vyvoláno nad množinou s pouze jediným prvkem, tlačítko OK zůstalo zneplatněno a operace musela být přerušena i když byl jediný snímek zpracován. Nehledě na to, že sesazení jediného snímku nedává smysl (pouze jsou ve snímku vyhledány hvězdy, sesazovat ale není co s čím), operace je nyní provedena korektně.

 • Volba „Calculate next image stretch using histogram auto type“ někdy nepracovala spolehlivě.

 • Při výběru jiného snímku je tabulka popisu pole obnovena, aby bylo správně zobrazeno které hvězdy byly v nově vybraném snímku nalezeny a které ne (hvězdy popisu pole nenalezené na daném snímku jsou zobrazeny červeně na místo černě).

Další vylepšení a opravy

Drobné úpravy zahrnují:

 • U každého nového snímku (ať již otevřeného ze souboru nebo staženého z kamery) SIPS před jeho zobrazením spočítá řadu parametrů (např. střední hodnotu, směrodatnou odchylku, extrémní hodnoty pixelů, dolní a horní limit pro „stretch“ podle zvoleného Auto type, histogram atd.). Pokud jsou expozice snímány s časy několik sekund nebo i minut, čas potřebný k těmto výpočtům je zanedbatelný. Ale pokud je použita rychlá kamera, čas potřebný ke zpracování každého snímku může výrazně snížit snímkovou frekvenci.

  SIPS sice není navrhován pro snímání vysokou frekvencí, přesto ale byla ušetřena alespoň nějaká režijní doba pokud v nástroji Histogram and Stretch je parametr „Auto type“ nastaven na „Keep current“. Pak není počítána statistika snímků a snímková frekvence je poněkud vyšší. Některé časově náročné operace ale musí být provedeny (např. výpočet histogramu).

 • Příkaz „Save As“ nad množinou obrazů dovoluje uložení snímků v množině pod jiným jménem jako FITS soubory nebo jejich export v nějakém běžném formátu (PNG, JPG, TIFF, ...). SIPS v3.9 přidal možnost exportovat celou množinu v 16 bitových formátech PNG a TIFF (pouze 8 bitové PNG a TIFF byly podporovány v předchozích verzích).

  Poznámka:

  Jediný snímek mohl být exportován do 16 bitového PNG nebo TIFF také v předešlých verzích programu SIPS, nová funkčnost se dotýká pouze exportu celé množiny.

 • Přepracované ovládání kontextové kamery, která dovoluje uchování nastavených parametrů (binning a pod-rámec) mezi spuštěními programu SIPS, někdy vedlo na nastavení okna na šířku a výšku pouze 1 pixel. Verze 3.9 tento problém odstraňuje.

 • ASCOM ovladač dalekohledů byl přepracován, aby lépe pracoval s nejrozšířenějšími ovladači (např. EQMOD). Standard ASCOM někdy dovoluje použití různých funkcí ke stejnému účelu (např. zastavení pohybu v dané ose), ovšem ne všechny ovladače dovolují použití všech definovaných funkcí. Proto v předešlých verzích mohla být funkce tlačítek pro posun montáže v panelu ovládání dalekohledu chybná.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

Chcete zůstat informování o nových verzích a novinkách v programu SIPS? Sledujte @sipssw na Twitteru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302