Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.gxccd.com/art?id=561&lang=405, vytištěno: 23.04.2024 7:10:55

Hlavní stránkaPozorování

Galaxie M101 „Větrník“
 M101 „Větrník“ ve Velké Medvědici je úhlově velký objekt, ale jeho povrchová jasnost je docela nízká. Proto bývá tento objekt někdy používán vizuálními pozorovateli jako indikátor jasu oblohy — pokud jde v dalekohledu M101 dobře vidět, pozadí oblohy je tmavé. Ale pokud namíříte dalekohled přesně do místa M101, ale nemůžete spatřit ani její stopu, světelné znečištění v místě kde pozorujete je asi velké a také počasí nemusí právě spolupracovat.

Nízká povrchová jasnost ale není na překážku pro chlazenou astronomickou kameru, která dokáže shromažďovat doslova jednotlivé fotony po dlouhou dobu. A digitální zpracování sečtených dlouhých expozic může odhalit fantastické detaily, které nelze pouhým okem nikdy spatřit. Paolo De Salvatore‎ použil svou CCD kameru G2-8300 na 10” RC dalekohledu, aby nashromáždil 12 hodin celkové expoziční doby této galaxie. Není tedy divu, že jeho snímek obsahuje tolik detailů.