Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.gxccd.com/art?id=631&lang=405, vytištěno: 23.04.2024 6:42:10

Hlavní stránkaPozorování

NGC2020 a NGC2021
 Skupina astro-fotografů CielAustral zvolila rozloučení s rokem 2020 a přivítání roku 2021 velmi specifickým způsobem – vyfotografováním mlhovin NGC2020 a NGC2021.

Vytvoření tak detailních snímků není snadné. Vyžadovalo téměř 111 hodin expozičního času k pořízení úzko-pásmových a RGB expozic, aby bylo možné složit snímek ve falešných barvách, ukazující jemné detaily ve struktuře mlhoviny, a také snímek v přirozených barvách, zobrazující mlhovinu podobně jako by ji viděli očima lidé, samozřejmě pokud by lidský zrak byl mnohem citlivější.

Snímek byl pořízen kamerou G4-16000 na dalekohledu CDK20 (0,5 m modifikovaný Dall-Kirkham).