Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPozorování

Další nova v galaxii M31 nalezena
 Kamil Hornoch, amatérský astronom oceněný Pacifickou astronomickou společností (Astronomical Society of the Pacific) cenou „Amateur Achievement Award“ za rok 2006 , nalezl svou 43. novu ve velké galaxii M31 v souhvězdí Andromedy. Tentokrát použil svou novou kameru G2CCD-1600.

Ve srovnání se starou vypůjčenou kamerou, kterou Kamil dosud pro svá pozorování používal, nová kamera G2CCD-1600 poskytuje lepší vyšší citlivost, menší šum, větší obrazové pole, integrované filtrové kolo a výrazně vyšší rychlost stahování snímků. Menší pixely zajišťují lepší vzorkování obrazu a usnadňují tak zpracování dat a zpřesňují výsledky.

43. nova objevená Kamilem Hornochem v galaxii M31

43. nova objevená Kamilem Hornochem v galaxii M31

Obrázek byl zpracován filtrem „odečtení mediánu“ v programu SIMS. Mediánový filtr odstraní z obrazu jakékoliv detaily menší než je jeho poloměr a ponechá pouze velkoškálové pozadí. Na druhé straně odečtení filtrovaného obrazu od originálu toto pozadí vyruší a ponechá pouze malé detaily. Tím odhalí jednotlivé hvězdy od jasného centra galaxie po slabá ramena na okraji.

Objevový snímek byl exponován 25. října 2006 v 19:29 UT 35 cm dalekohledem. Expoziční doba 10 minut (složeno z 10 expozic 1 min dlouhých).

Kamil Hornoch montuje kameru G2CCD na svůj dalekohled (vlevo) G2CCD kamera na okulárovém výtahu (vpravo)

Gratulujeme Kamilovi k dalšímu objevu!

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302