Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránka

Reference
Někteří uživatelé CCD kamer firmy Moravské přístroje

Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT)

Max-Planck-Institut (MPI), Germany

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Spain

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, hvězdárna Ondřejov

Pierre Auger Observatory

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky

Katedra astronomie, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova univerzita, Praha

National Research Council of Canada

University of Toronto

Katedra teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Společná laboratoř optiky, Palackého univerzita, Olomouc

Astronomický ústav Slovenské akademie věd

Elektrotechnická fakulta, ČVUT, Praha

Universtity Heidelberg, Germany

University Würzburg, Germany

Jihočeská univerzita, České Budějovice

Institut fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Institut plasmové fyziky Akademie věd České republiky

Institut fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha

Fakulta strojní, ČVUT, Praha

Institut analytické chemie Akademie věd České republiky

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha

Západočeská univerzita, Plzeň

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Hvězdárna a planetárium v Brně

Hvězdárna Úpice

Officina Ottico Meccanica Insubrica, Switzerland

Photovoltaik Institut Berlin, Germany

Astro-theke observatory, Germany

Kamery G4 na dalekohledu BART
 CCD kamery způsobily revoluci v astronomii. Ačkoliv je zejména amatérští astronomové používají k nevídaně detailnímu zachycení objektů hlubokého vesmíru, CCD kamery stojí za inflací našich znalostí o zákonech, kterými se řídí tento Vesmír, již jsme v posledních letech svědky. (více...)
Kamera G4 na hvězdárně AU SAV ve Staré Lesné
 Kamera G4-9000 pracuje jako hlavní zobrazovací kamera na dalekohledu Astronomického ústavu Slovenské akademie věd ve Staré Lesné. Cassegrainův dalekohled firmy Zeiss má průměr 60 cm. Další kamera G0-2000, také umístěná v sekundárním ohnisku tohoto dalekohledu, pracuje jako pointační kamera. (více...)
CCD kamery řady G2 a G1 na robotickém dalekohledu FRAM na Pierre Auger Observatory
 Robotický dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor), patřící Fyzikálnímu ústavu AV ČR, je umístěn na observatoři Pierre Auger na Los Leones v Argentině. Hlavním cílem dalekohledu FRAM je měření extinkce atmosféry a jejího vlivu na pozorování kosmických částic (sledování kosmických částic je hlavním cílem řady přístrojů observatoře Pierre Auger, viz např. zde). Ve zbývajícím čase ale FRAM provádí řadu dalších pozorování komet, planetek, proměnných hvězd apod. (více...)
Zakázková CCD kamera se čtyřmi 16 MPx detektory pro IAA-CSIC
 Zakázková CCD kamera pro Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Španělsko, obsahuje čtyři 16 MPx CCD detektory KAF (dohromady 64 MPx) ve společné hlavě. Detektory jsou chlazeny vícestupňovým Peltiérovým termoelektrickým článkem s kapalinovým chlazením horké strany. (více...)
Celooblohové kamery G1 CCD na observatoři Pierre Auger
 Observatoř Pierre Auger byla navržena ke sledování stop vysokoenergetických částic kosmického záření. Zatímco sledování kosmického záření s nízkou nebo střední energií nepředstavuje velký problém, vysokoenergetické částice (1019 až 1020 eV) jsou velice vzácné. Z tohoto důvodu je observatoř rozprostřena po velké ploše v západní Argentině v provincii Mendoza. Observatoř používá dvě nezávislé metody detekce částic. První metoda detekuje vysokoenergetické částice zaznamenáváním jejich interakcí s vodou v nádržích umístěných na zemském povrchu. Druhá metoda zaznamenává vývoj spršky sekundárních částic při průletu atmosférou měřením emise ultrafialového světla. Matice zrcadel zaostřuje UV záblesky na fotonásobiče. Celooblohová kamera (CCD kamera G1 s objektivem „rybí oko“) proto sleduje oblohu, aby bylo možno chránit fotonásobiče před poškozením příliš intenzivním světlem (např. od Měsíce). (více...)
G2-1600 CCD kamera na dalekohledu BOOTES-1B pro pozorování optických protějšků GRB
 Robotický dalekohled Burst Observer and Optical Transient Exploring System (BOOTES) je určen k následnému pozorování optických protějšků vzplanutí gama záření (Gamma Ray Burst — GRB). Dalekohled, provozovaný Instituto de Astrofísica de Andalucía ve Španělsku, byl nově vybaven CCD kamerou G2-1600. (více...)
První světlo kamery G2-8300 na MHV jaro 2010
 První produkční kus kamery G2-8300, vybavený fotografickými LRGB filtry, testoval na setkání „Mezní hvězdná velikost“ známý astrofotograf Martin Myslivec. Kameru používal na svém zrcadlovém astrografu o průměru 185 mm se světelností f/3,8. Výsledkem je snímek galaxie M106, oceněný titulem Česká astrofotografie měsíce za měsíc duben 2010. (více...)
CCD kamery G1 dosáhly „astronomického vrcholu světa“
 Dalekohled Canada-France-Hawaii Telescope (http://www.cfht.hawaii.edu/), umístěný na vrcholu sopky Mauna Kea na Hawaii, používá kamery G1-0300 jako součást DIMM (Differential Image Motion Monitor), monitorujícího neklid atmosféry (seeing). (více...)
G1-2000 ve dne fotí Slunce, v noci pointuje dlouhé expozice
 Věhlasný astrofotograf Martin Myslivec, držitel ocenění „Astrofotograf roku 2007“ uděleného Českou astronomickou společností, používá kameru G1-2000 ke snímání sluneční chromosféry v čáře Hα. V noci pak kamera pracuje jako vysoce citlivá pointační kamera montáže EQ6. (více...)
Kamera G1-2000 na hvězdárně ve Valašském Meziříčí snímá Slunce
 Hvězdárna Valašské Meziříčí se dlouhodobě věnuje detailnímu sledování projevů sluneční aktivity, a to jak ve fotosféře (ve viditelném světle), tak v chromosféře (v čáře vodíku H-alfa). První celkový snímek sluneční fotosféry byl v novodobé historii hvězdárny pořízen již 11. září 1957. Toto datum je také počátkem budování slunečního fotografického archivu. Program byl později rozšířen o sledování detailů slunečních skvrn a aktivních oblastí ve fotosféře (4. května 1979). V čáře H-alfa jsou od 15. června 1970 pořizovány soubory přehledových a detailních snímků protuberancí. V devadesátých letech se hvězdárna intenzivně zabývala soustavným pozorováním především aktivních protuberancí. (více...)
Kamera G2 CCD na hvězdárně v Ondřejově
 Hvězdárna Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze používají vědecké CCD kamery řady G2. Kamera G2-3200 nahradila starou kameru v primárním ohnisku 65 cm reflektoru na hvězdárně v Ondřejově. (více...)
Kamera G1-0300 pomáhá hledat nejlepší místo pro nový 2 m dalekohled
 Nový dalekohled se zrcadlem o průměru 2 m vyžaduje nejen temnou oblohu, ale také umístění s minimálním neklidem atmosféry (anglicky nazývaným „seeing“). Nejlepší způsob měření seeingu je měření vzájemného posunu obrazů jedné hvězdy (Differential Image Motion Monitor — DIMM). DIMM se skládá z dalekohledu, rychlé CCD kamery a počítače se softwarem pro zpracování obrazu. Kamera pořizuje velmi krátké expozice jasné hvězdy přes dalekohled s aperturní maskou obsahující dva kruhové otvory. Obraz hvězdy, mírně mimo ohnisko, je díky aperturní masce rozdělen na dvě části. Vzájemný pohyb těchto částí obrazu ukazuje okamžitý seeing. (více...)
Nejlepší amatérský astronom roku 2006 používá kameru G2-1600
 Kamil Hornoch byl oceněn Pacifickou astronomickou společností (Astronomical Society of the Pacific) cenou „Amateur Achievement Award“ za rok 2006. Jeho CCD pozorování se vyznačují precizností, spolehlivostí a přesností. Kamil nyní pracuje s CCD kamerou MII G2-1600. (více...)
Chlazená CCD kamera na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 Některé mikroskopické obrazy nemají dostatek světla, aby je bylo možné zachytit běžným digitálním fotoaparátem. Také dynamický rozsah, poskytovaný digitálními fotoaparáty je řádově menší než je tomu u chlazených vědeckých CCD kamer. (více...)
G2-0402 na Altan Observatory
 Altan observatory je soukromá pozorovatelna patřící Bc. Luboši Brátovi, předsedovi sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti. Astronomická CCD kamera s filtrovým kolem osazeným kompletní sadou UBVRI filtrů je používána k monitorování proměnných hvězd. (více...)
Chlazená CCD kamera na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně používá vědeckou CCD kameru G2-3200 k zachycování elektroluminiscenčního záření generovaného různými elektronickými součástkami. Filtrové kolo, zabudované v těle kamery, je používáno k výběru pouze specifické části elektromagnetického spektra. (více...)
CCD kamera v Institutu fyzikální chemie J. Heyrovského
 Náročné vědecké experimenty vyžadují hi-tech zařízení. Experimentátoři Institutu fyzikální chemie J. Heyrovského používají CCD kameru k vizualizaci obrazů autoemisního elektronového mikroskopu. Tento mikroskop zobrazuje elektrony emitované ze zkoumaných vzorků pod vlivem vysokého napětí (107 V/cm) na fluorescenčním stínítku. Rozlišení tohoto mikroskopu je asi 2 nm (2x10-6 mm). Výsledný obraz je velmi slabý a nároky na dynamiku digitalizovaného obrazu vysoké. Astronomická CCD kamera s vysokou kvantovou účinností, 16 bitovou digitalizací, nízkým šumem, rychlým USB rozhraním a schopností integrovat světlo dlouhou dobu perfektně splňuje všechny požadavky. (více...)
 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302