Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaReference

Kamera G1-2000 na hvězdárně ve Valašském Meziříčí snímá Slunce
 Hvězdárna Valašské Meziříčí se dlouhodobě věnuje detailnímu sledování projevů sluneční aktivity, a to jak ve fotosféře (ve viditelném světle), tak v chromosféře (v čáře vodíku H-alfa). První celkový snímek sluneční fotosféry byl v novodobé historii hvězdárny pořízen již 11. září 1957. Toto datum je také počátkem budování slunečního fotografického archivu. Program byl později rozšířen o sledování detailů slunečních skvrn a aktivních oblastí ve fotosféře (4. května 1979). V čáře H-alfa jsou od 15. června 1970 pořizovány soubory přehledových a detailních snímků protuberancí. V devadesátých letech se hvězdárna intenzivně zabývala soustavným pozorováním především aktivních protuberancí.

Digitální věk nastal po počátečních zkouškách v roce 1999, kdy začala pravidelná pozorování prostřednictvím CCD video kamery Oscar umístěné na protuberančním koronografu. Data byla ukládána jako jednotlivé snímky nebo krátký videozáznam do počítače či nahrávána videorekordérem. V roce 2001 byl zprovozněn také chromosférický dalekohled, díky kterému můžeme přímo sledovat sluneční chromosféru a erupce v ní. Záznamovým zařízením byla taktéž kamera Oscar, ale právě tento pozorovací program byl vybrán jako první k aplikaci moderní CCD kamery G1-2000 na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Kamera G1-2000 na chromosférickém dalekohledu hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Kamera G1-2000 na chromosférickém dalekohledu hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Ve spojení s chromosférickým dalekohledem (135/2350 mm, efektivní ohnisko přístroje 5170 mm, H-alfa filtr DayStar 0,7Ä) poskytuje kamera G1-2000 zorné pole 4.7' na delší stranu čipu. Celý systém má teoretické rozlišení asi 0,8“, které je dáno vlastnostmi teleskopu.

Kvalita našich pozorování je výrazně ovlivněna chvěním atmosféry. Vysoká rychlost vyčítání snímků ve spojení s aplikací velmi krátkých expozic kolem 0,001 s nám umožňuje „trefit“ okamžiky s kvalitními podmínkami, což výrazně vylepšuje výkon celého systému.

Testování probíhá na hvězdárně ve Valašském Meziříčí od února 2008. Nejlepší záběry chromosféry se dosud podařilo pořídit 31. března 2008, kdy se na Slunci po dlouhé době objevily rozsáhlejší aktivní oblasti doprovázené slunečními skvrnami.

Aktivní oblasti NOAA 10987 (vlevo) a NOAA 10988 (vpravo)

Snímky zachycují okolí slunečních skvrn a chromosférické struktury v aktivních oblastech NOAA 10987 a NOAA 10988. Pozorování provedené tímto způsobem by nám mělo umožnit systematické sledování změn morfologie aktivních oblastí, které jsou spojeny s jejich vývojem a především s eruptivními procesy.

Výhledově bychom chtěli kameru G1-2000 a techniku pozorování využít i v případě sledování klidných i eruptivních protuberancí prostřednictvím koronografu.

Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí (http://www.astrovm.cz/)

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302