Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaReference

Chlazená CCD kamera na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně používá vědeckou CCD kameru G2-3200 k zachycování elektroluminiscenčního záření generovaného různými elektronickými součástkami. Filtrové kolo, zabudované v těle kamery, je používáno k výběru pouze specifické části elektromagnetického spektra.

CCD kamera G2-3200 je použita s komerčním fotografickým objektivem pro Canon EOS k zachycování elektroluminiscence elektronických zařízení.

Kamera G2-3200 a objektiv pro Canon EOS před umístěním do temné komory

Kamera G2-3200 a objektiv pro Canon EOS před umístěním do temné komory

Následující příklad ukazuje experimenty prováděné týmem na Vysokém učení technickém v Brně. Experiment ukazuje vznik mikroplazem v monokrystalickém solárním článku. Mikroplazmy vznikají v místech, kde je křemík znečištěn.

Fragment monokrystalického slunečního článku (vlevo) a jeho snímek ve viditelném světle v testovací lavici (vpravo)

Po přivedení napětí v propustném směru začíná článek emitovat světlo v blízké infračervené části spektra. CCD kamera s filtrem propouštějícím světlo o vlnové délce delší než 740 nm ukazuje elektroluminiscenci. Přivedené napětí v závěrném směru je příčinou vzniku mikroplazem v místech znečištění původního monokrystalu křemíku.

Luminiscence solárního článku po přivedení napětí v propustném směru (vlevo) a mikroplazmy po přivedení napětí v závěrném směru (vpravo)

Další příklad ukazuje tzv. vírový defekt monokrystalického solárního článku. Tento defekt je viditelný po zapojení napětí v propustném směru, napětí v závěrném směru ukáže mikroplazmy jako v předešlém případě.

Vírový defekt solárního článku (vlevo) a mikroplazmy v témže článku (vpravo)

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302