Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaProduktySoftware

SIPS v3.8.1
 Nová malá aktualizace programu Scientific Image Processing System značně urychluje hledání nových proměnných hvězd a současně opravuje drobnou chybu v astrometrii, která se projevovala u otočených snímků.

SIPS v3.8.1 značně usnadňuje rozlišování mezi již známými a novými, dosud neobjevenými proměnnými hvězdami. Proměnné hvězdy jsou typicky hledány s použitím panelu zobrazujícího graf „Indexu proměnnosti“ pro každou hvězdu detekovanou v zorném poli (takový index může být buď směrodatná odchylka série během pozorování, Index Proměnnosti nebo výsledek neuronové sítě, trénované na rozlišování tvaru světelných křivek proměnných hvězd).

Současně nástroj Fotometrie programu SIPS může pracovat s „popisem pole“, který dovoluje uložení již známých proměnných hvězd spolu s jejich srovnávacími a kontrolními hvězdami a tím dramaticky zrychluje zpracování nově pozorovaných sérií.

Aktualizovaný panel zobrazující index proměnnosti nakreslí již známé hvězdy v grafu jinou barvou v závislosti na jejich roli v popisu pole. Tato vlastnost okamžitě zvýrazní, které hvězdy jsou už zahrnuty do popisu pole (a tedy jsou to už známé proměnné hvězdy), a které dosud nejsou zaznamenány.

Tip:

Protože hvězdy různých rolí jsou zobrazeny různými barvami, tato vlastnost může také zobrazit možné vysoké hodnoty indexu proměnnosti u některé použité srovnávací nebo kontrolní hvězdy.

Zvýrazňování role hvězdy v grafu indexu proměnnosti používá barev užívaných i v dalších částech nástroje Fotometrie (prstence kolem hvězd, body v grafu světelné křivky). Nicméně někteří uživatelé mohou mít sníženou schopnost rozlišování barev, často právě červené a zelené, standardně používané pro VAR a CMP hvězdy. Aby i tito uživatelé mohli zvolit barvy pro ně snadněji rozlišitelné, nové dialogové okno Set Colors dovoluje definici všech barev používaných v nástroji Fotometrie (případně definování pouze stupňů šedi). Definované barvy jsou pak použity nejen v grafu indexu proměnnosti, ale také ve snímcích, v grafu světelné křivky atd.

Opravy chyb

SIPS v3.5 značně pozměnil způsob, jakým jsou sesazené hvězdy z katalogu zobrazovány nad snímkem. Ale vlivem drobné chyby tento algoritmus předpokládal, že snímky jsou širší pouze ve směru osy rektascenze. Pokud tomu tak nebylo (např. kamera byla otočena, takže delší strana senzoru byla ve směru deklinace), pole hvězd načtené z katalogu a překryté přes snímek bylo ořezáno.

Poznamenejme, že snímek byl stále správně sesazen s katalogem a souřadnice všech hvězd byly správně spočítány, pouze nebyly určeny odpovídající položky z katalogu pro hvězdy mimo čtvercovou oblast kolem středu snímku.

SIPS v3.8.1 tento problém odstraňuje a katalogové hvězdy jsou korektně načteny nad celou plochou snímku bez ohledu na jeho orientaci.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

Chcete zůstat informování o nových verzích a novinkách v programu SIPS? Sledujte @sipssw na Twitteru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302