Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPozorování

Astronomické kamery ve vědeckém výzkumu
 Kamery značky Moravské přístroje jsou často prezentovány jako nástroje k pořizování překrásných snímků objektů hlubokého vesmíru. Ale tyto kamery mají také druhou stránku — často jsou používány k získávání vědeckých měření, přispívajících současnému astronomickému výzkumu.

Podívejte se na článek The complex dynamical past and future of double eclipsing binary CzeV343: misaligned orbits and period resonance jako příklad výzkumu, k němuž přispěla data shromážděná kamerami značky Moravské přístroje. Hvězda CzeV343 vypadá jako tečka na obloze, ale ve skutečnosti je to úžasně komplexní systém čtyř gravitačně vázaných, vzájemně se obíhajících hvězd. Takový výzkum nám může pomoci pochopit stéle nezodpovězené otázky o vesmíru, jako například původ některých typů supernov, příčiny sloučení hvězd, cesty vedoucí k exoplanetám obíhajícím své mateřské hvězdy za pouhých několik dní apod.

Snímek nahoře, převzatý ze zmíněného článku, ukazuje šedými tečkami část světelné křivky dvojzákrytové čtyřhvězdy CzeV343 v průběhu tří dní, jak byla změřena kosmickým dalekohledem TESS. Modré tečky jsou pozemská pozorování stejné hvězdy pořízená CMOS kamerou C3-61000. Zatímco pozemská pozorování jsou přirozeně omezena na intervaly, kdy byla hvězda v noci nad obzorem, jejich přesnost určitě není horší ve srovnání s kosmickým dalekohledem.

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302