Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Kamery
CMOS & CCD kamery
Software
Software
Obchod
Obchod


Hlavní stránkaReference

Kamera G1-0300 pomáhá hledat nejlepší místo pro nový 2 m dalekohled
 Nový dalekohled se zrcadlem o průměru 2 m vyžaduje nejen temnou oblohu, ale také umístění s minimálním neklidem atmosféry (anglicky nazývaným „seeing“). Nejlepší způsob měření seeingu je měření vzájemného posunu obrazů jedné hvězdy (Differential Image Motion Monitor — DIMM). DIMM se skládá z dalekohledu, rychlé CCD kamery a počítače se softwarem pro zpracování obrazu. Kamera pořizuje velmi krátké expozice jasné hvězdy přes dalekohled s aperturní maskou obsahující dva kruhové otvory. Obraz hvězdy, mírně mimo ohnisko, je díky aperturní masce rozdělen na dvě části. Vzájemný pohyb těchto částí obrazu ukazuje okamžitý seeing.

Seeing, způsobený rozdílným indexem lomu vzduchu o různých teplotách, deformuje obraz všech pozemských dalekohledů. Protože seeing je způsobený naší atmosférou, závisí na momentálním počasí a také se mění místo od místa. Zatímco světelné znečištění lze měřit poměrně snadno pořízením několika snímků a určením jasu pozadí oblohy, měření seeingu je poměrně komplikované.

Ačkoliv je seeing často vyjadřován jako úhlový rozměr profilu obrazu hvězdy v polovině maxima (FWHM — Full Width Half Maximum), jeho odhad z jediného obrazu je zpravidla nepřesný — profil obrazu hvězdy je ovlivňován nejen seeingem, ale třeba také chybami montáže.

Mnohem spolehlivější a přesnější je měření vzájemného pohybu dvou (nebo více) obrazů jediné hvězdy. Aperturní maska se dvěma (nebo více) otvory musí být umístěna před dalekohled. Mírné rozostření způsobí rozložení obrazu na dvě části. Každá část obrazu je tvořena světlem, které prošlo jiným otvorem v aperturní cloně. Protože každý paprsek prošel jinou částí atmosféry, vlivem seeingu se daný obraz mírně pohybuje. Měření vzájemné vzdálenosti obrazů na místo absolutní polohy obrazů na snímku eliminuje nepřesnosti způsobené chybami pohonu montáže, poryvy větru apod.

Obraz Polárky, rozdělený aperturní maskou, ukazuje seeing

Obraz Polárky, rozdělený aperturní maskou, ukazuje seeing

Astronomové z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky (http://www.asu.cas.cz/) začali hledat nejlepší místo pro nový dalekohled se zrcadlem o průměru 2 metry. Vytvořili vlastní DIMM z komerčního dalekohledu Schmidt-Cassegrain (STC) o průměru 9,25 palce (235 mm), kamery G1-0300 a přenosného počítače s programem SIMS (Simple Image Manipulation System).

Kamera G1-0300 na dalekohledu Celestron 9,25 (vlevo) a celá DIMM sestava na kandidátském místě (vpravo)

Kamera G1 pořizuje velice krátké expozice (0,005 sekundy) hvězdy Polárka (Alfa UMi) a ukládá série snímků v paměti počítače. Program SIMS poté vyhledá centroidy každého obrazu Polárky. Z nich je pak vypočítán seeing v daném časovém intervalu. Měření je opakováno po celou noc — to umožňuje určení změn seeingu na daném místě a jeho vývoj v průběhu noci. Kamera G1 pořídí mnoho desítek tisíc snímků za noc.

Kamera G1-0300 na zadní části dalekohledu Celestron CPC 925

Autorem všech snímků je Kamil Hornoch, AsÚ AV ČR.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302