Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  CCD kamery  Články

CCD kamera G2-8300
 Nabídka kamer řady G2 byla doplněna o kameru G2-8300 s CCD detektorem KAF8300. Tento CCD detektor odpovídá tzv. „4/3 standardu“ a jeho rozměry jsou 18,1 × 13,7 mm, což je největší plocha detektoru ze všech kamer řady G2. Vysoké rozlišení detektoru (přes 8 MPx) a relativně malé pixely (5,4 × 5,4 μm) předurčují tuto kameru k použití s dalekohledy o kratších ohniskových vzdálenostech (případně s fotografickými objektivy) nebo pro snímání obrazů z mikroskopů.

Všechny klíčové vlastnosti řady kamer G2 zůstaly zachovány i u kamery G2-8300:

 • Nejnižší možný čtecí šum limitovaný pouze vlastním CCD čipem.

 • Vysoký dynamický rozsah s 16 bitovou digitalizací.

 • Efektivní a precizně regulované chlazení CCD čipu až o 50 °C pod okolní teplotu.

 • Schopnost práce bez dozoru umožněná zabudovanou mechanickou závěrkou a filtrovým kolem pro LRGB, BVRI nebo úzkopásmové filtry.

 • Kompaktní hlava kamery, malá a lehká aby mohla být připojena i k malým dalekohledům.

 • Napájecí zdroj s jediným napětím dovoluje práci z jediné 12V baterie nebo prostřednictvím síťového adaptéru.

 • Plug and play instalace software, bohatá programová podpora.

 • Robustní konstrukce pro každodenní použití.

V některých bodech je ale kamera G2-8300 unikátní:

 • Ačkoliv má CCD detektor KAF8300 architekturu Full-Frame, je vybaven tzv. anti-blooming gate (ABG), zamezující přetékání náboje do okolních pixelů, pokud se v zorném poli objeví velmi jasná hvězda. Kamera je tedy velmi vhodná i pro astrofotografii.

 • Velikost CCD čipu mírně přesahuje čistý průřez standardních filtrů v objímkách o průměru 1,25 palců — při použití s těmito filtry by byl obraz v okrajích ztemněn vinětací. Proto není u kamery G2-8300 nabízeno filtrové kolo s 6 pozicemi a v kole s 5 pozicemi nejsou používány standardní filtry v objímkách, ale větší filtry o průměru 31 mm.

  Filtry o průměry 31 mm již nezpůsobují u naprosté většinu optických systémů vinětaci, na druhé straně jsou mnohem levnější a také kompaktnější, než je tomu u filtrů v objímkách se závitem M48 nebo filtrů s průměrem 2 palce.

Hlava kamery G2-8300

Hlava kamery G2-8300

Kamera G2-8300 je vyráběna ve verzi s monochromním CCD detektorem i ve verzi s barevným detektorem, dovolujícím pořizování barevných snímků jedinou expozicí:

Model CCD čip ABG Barevná maska Rozlišení Velikost pixelu Obrazová plocha Čas stažení
G2-8300 KAF8300 ano ne 3358 × 2536 5,4 × 5,4 μm 18,1 × 13,7 mm 12,2 s
G2-8300C KAF8300 ano RGBG (Bayer) 3358 × 2536 5,4 × 5,4 μm 18,1 × 13,7 mm 12,2 s

Ačkoliv CCD snímač KAF8300 není jako u kamery G2-4000 čtvercový (čtvercový snímač vždy optimálně využije schopnosti optiky, plochy filtrů apod. a je tedy pro astronomické aplikace nejvhodnější), poměr stran je 4:3, tedy blíže čtverci než je tomu u snímačů s poměrem stran 3:2, jako např. KAF3200, KAI11000 apod.

Kamera G2-8300 s objektivem standardu Canon EOS

Kamera G2-8300 s objektivem standardu Canon EOS

Technické specifikace kamery G2-8300

CCD čip

Kamery G2-8300 používají nizko-šumové Full-Frame CCD čipy Kodak KAF8300 CCD o formátu 4/3. Pokročilé výrobní postupy umožňující vyrobit transparentní elektrody a mikročočky na povrchu čipu zajišťují špičkovou kvantovou účinnost až 55 %. Temný proud těchto čipů j velice malý a výsledný poměr signál/šum je tedy velice příznivý.

Rozlišení 3358 (H) × 2536 (V) pixelů
Velikost pixelu 5,4 μm (H) × 5,4 μm (V)
Obrazová plocha 18,1 mm (H) × 13,7 mm (V)
Plná kapacita pixelu ~25 000 e-
Temný proud 0,2 e-/s/pixel při 0 °C
Zdvojení tepelného šumu 5,8 °C

Specifikace KAF8300 CCD

KAF8300 CCD a jeho kvantová účinnost

Elektronika kamery

16 bitový A/D převodník s korelovaným dvojitým vzorkováním zajišťuje vysoký dynamický rozsah a čtecí šum limitovaný pouze samotným CCD čipem. Rychlé USB rozhraní dokáže přečíst snímek během několika sekund.

Maximální délka USB kabelu je 5 m. Tato délka může být rozšířena až na 10 m použitím USB rozbočovače (USB hub) nebo aktivního USB kabelu. Aktivní prodlužovací prvky dovolují vzdálit USB zařízení až na 100 m.

Rozlišení ADC 16 bitů
Digitalizace Korelované dvojité vzorkování
Čtecí módy Standardní (STD)
  Nízkošumový (LN)
Vodorovný binning 1 až 4 pixely
Svislý binning 1 až 4 pixely
Čtení podoblastí Libovolná podoblast čipu
TDI vyčítání Ano, rozlišení 2 ms
Rozhraní k počítači USB 2.0 High Speed
  USB 1.1 Full Speed kompatibilní

Specifikace elektroniky kamery

Čas stažení obrazu závisí na CCD čipu použitém v daném modelu kamery. Také čtecí šum kamery závisí na použitém čipu a na čtecím módu.

 • Ve standardním čtecím módu je systémový čtecí šum asi 1 e- nad čtecím šumem nízkošumového módu.

 • Čtecí mód LN (Low-noise) je poněkud pomalejší (asi 1,2×), ale zajišťuje systémový čtecí šum menší nebo roven čtecímu šumu daného čipu specifikovaného výrobcem.

Zesílení 0,4 e-/ADU (1 × 1 binning)
  0,8 e-/ADU (ostatní binning)
Systémový čtecí šum 8 e- RMS (LN čtení)
  9 e- RMS (standardní čtení)
Stažení plného obrazu 14,4 s (LN čtení)
  12,2 s (standardní čtení)

Specifikace elektroniky G2-8300

Poznámky:

 1. Binning může být kombinován nezávisle v obou osách

 2. Čtecí šum LN vyčítání závisí na vlastním CCD čipu. Jestliže kupříkladu čtecí šum daného čipu je 7 e- RMS, rovněž systémový čtecí šum je 7 e- RMS.

 3. Časy stažení jsou platné pro USB 2.0 rozhraní a závisí na použitém PC. Časy uvedené zde jsou změřeny na počítači vybavené 1,5 GHz procesorem Pentium M.

  Časy stahování mohou být poněkud delší, pokud je použito rozhraní USB 1.1.

Napájecí a USB konektor na spodní části hlavy kamery

Napájecí a USB konektor na spodní části hlavy kamery

Chlazení čipu

Regulované dvoustupňové termoelektrické chlazení s nuceným oběhem vzduchu zajišťuje pokles teploty čipu až o 50 °C pod okolní teplotu a přesnost regulace 0,1 °C. Zmrazení CCD čipu minimalizuje jeho tepelný šum a dovoluje exponovat dlouhou dobu.

Chlazení CCD čipu Termoelektrické (Peltierovy moduly)
TEC moduly Dva stupně
Max. rozdíl teplot 50 °C pod okolí maximálně
  45 °C pod okolí typicky
Přesnost regulace +/-0,1 °C
Chlazení horké strany Nucený oběh vzduchu (50 mm ventilátor)

Specifikace chlazení čipu

Ventilátory a větrací otvory na zadní straně pláště kamery

Ventilátory a větrací otvory na zadní straně pláště kamery

Poznámky:

 1. Nedoporučuje se chladit čip až na maximální možný rozdíl teplot, protože kamera pak nemusí být schopna zajistit jeho stabilní teplotu, pokud se teplota okolí zvýší. Obvykle je praktické nastavit zchlazení čipu využívající asi 90% chladicího výkonu. To poskytuje dostatek rezervního výkonu k udržení CCD čipu na konstantní teplotě i pokud okolní teplota vzroste o několik stupňů Celsia.

 2. Pro kamery G2CCD je k dispozici kapalinový tepelný výměník. V případě zájmu kontaktujte výrobce.

 3. Účinnost chlazení závisí na okolních podmínkách také na napájecím zdroji. Pokud napájecí napětí poklesne pod 12 V, maximální rozdíl teplot se sníží.

Maximální rozdíl teplot -50°C již nenechává velký prostor pro regulaci

Maximální rozdíl teplot -50°C již nenechává velký prostor pro regulaci

Napájecí zdroj

Napájení 12 V DC dovoluje kameře pracovat z jakéhokoliv (i nestabilizovaného) zdroje včetně baterií, síťových adaptérů apod. S kamerou je dodáván univerzální 100–240 V AC/50–60 Hz, adaptér o výkonu 60 W. Ačkoliv spotřeba kamery nepřesahuje 30 W, dvojnásobná rezerva 60 W zdroje zajišťuje kvalitní napájení bez rušení a šumů.

Napájení hlavy kamery 12 V DC
Spotřeba kamery 15 W bez chlazení
  40 W chlazení 100%
Vstupní napětí adaptéru 100-240 V AC/50-60 Hz
Výstupní napětí adaptéru 12 V DC/5 A
Maximální výkon adaptéru 60 W

Specifikace napájecího zdroje

Poznámky:

 1. Spotřeba kamery je měřena na napájecí straně (230 V/50 Hz) 12 V zdroje.

 2. Kamera obsahuje vlastní zdroje, takže může být napájena z nestabilizovaného zdroje 12 V DC. Vstupní napětí může být mezi 10 a 14 V. Nicméně některé parametry (např. efektivita chlazení) se zhoršují jakmile napájecí napětí poklesne pod 11 V.

 3. G2CCD kamera měří napájecí napětí a poskytuje údaje ovládacímu software. Vstupní napětí je zobrazováno v záložce Chlazení nástroje CCD kamera programu SIPS. Tato vlastnost je užitečná zejména pokud je kamera napájena bateriemi.

Napájecí zdroje 12 V DC/5 A pro kameru G2CCD

Napájecí zdroje 12 V DC/5 A pro kameru G2CCD

Upozornění:

Napájecí konektor na hlavě kamery má kladný pól na středovém kontaktu. Ačkoliv moderní zdroje vždy používají tuto polaritu konektoru, vždy, když používáte jiný než dodaný zdroj, přesvědčte se, že má konektor se správnou polaritou.

Mechanické specifikace

Kompaktní a robustní hlava kamery měří 114 × 114 × 77 mm. Plášť je vyroben z masivního duralu CNC obráběním a černě eloxován. Hlava samotná obsahuje USB-B konektor a 12 V DC napájecí konektor, žádné další části (separátní krabice s CPU, USB adaptér apod.), vyjma síťového adaptéru, nejsou zapotřebí. Integrovaná mechanická závěrka dovoluje vyčítání bez rozmazání dopadajícím světlem stejně jako automatické pořizování temných snímků, nezbytné pro automatické robotizované dalekohledy. Integrované filtrové kolo má 5 pozic pro filtry D31 mm. Do filtrového kola je možné také zašroubovat standardní 1,25" filtry se závitem na objímce, tyto filtry ale způsobují u světelných sestav vinětaci.

Filtrové kolo s 5 pozicemi a clonková závěrka v těle kamery G2-8300

Filtrové kolo s 5 pozicemi a clonková závěrka v těle kamery G2-8300

Interní mechanická závěrka Ano, clonová
Nejkratší expozice 100 ms
Nejdelší expozice Neomezena, limitována saturací čipu
Interní filtrové kolo 5 pozic pro D31 mm filtry
Rozměry hlavy 114 mm × 114 mm × 77 mm
Vzdálenost senzoru od čela kamery 29 mm
Hmotnost hlavy 1,1 kg

Mechanické specifikace

K dispozici je také mírně tenčí hlava kamery bez interního filtrového kola. Její rozměry jsou 114 × 114 × 65 mm. Tato varianta dovoluje připojení externího filtrového kola s 10 nebo 12 pozicemi pro filtry D36 mm nebo D31 mm.

Kamera G2 s s připojeným externím filtrovým kolem

Externí filtrové kolo pro 10 filtrů D36 mm (vlevo) a pro 12 filtrů D31 mm nebo s objímkami M28.5 × 0,6 (vpravo)

Rozměry hlavy 114 mm × 114 mm × 65 mm
Vzdálenost senzoru od čela kamery 16,5 mm
Vzdálenost senzoru od čela externího filtrového kola 33,5 mm
Hmotnost hlavy kamery 0,9 kg
Hmotnost hlavy kamery s externím filtrovým kolem 1,7 kg

Mechanické specifikace

Poznámky:

 1. Minimální expozice 100 ms je možná u kamer G2 revize 3 a vyšší. Nejkratší expoziční čas starších revizí byl 175 ms.

Podpora software

Výkonný program pro řízení kamery a manipulaci se snímky SIPS (Scientific Image Processing System) je dodáván spolu s kamerou. SIPS dovoluje řídit expozici, chlazení, filtrové kolo, pořizuje automatické sekvence, provádí kompletní kalibraci apod. Obsahuje také pokročilé nástroje jako např. automatickou registraci a skládání dílčích snímků se sub-pixelovou přesností, blikání snímků, obrazové filtry, profily a řadu dalších nástrojů.

Simple Image Manipulation System

K dispozici jsou ovladače pro software třetích stran (např. MaxIm DL, AstroArt, apod.). Pro zjištění dostupnosti ovladače kamery pro daný software prosím navštivte sekci download na www stránkách výrobce.

Automatická pointace

Programový systém SIPS dovoluje automatickou pointaci montáže dalekohledu s použitím samostatné pointační kamery. Správně a spolehlivě pracující automatická pointace využívající výhod výpočetního výkonu počítačů PC (např. výpočet centroidu pointační hvězdy z mnoha pixelů dovolující dosažení sub-pixelové přesnosti) není úplně triviální úkol. Tomu odpovídá i množství parametrů, které je nutno programu zadat (nebo nechat automaticky určit). Právě množství parametrů vedlo k rozdělení záložky „Guiding“ v programu SIPS na dvě samostatné záložky. První je nazvána „Guiding setup“ a shrnuje parametry nezbytné pro nastavení automatické pointace.

Záložka Guider setup nástroje CCD Camera programu SIPS

Záložka „Guider setup“ nástroje CCD Camera programu SIPS

Druhá záložka „Guiding“ pak dovoluje automatickou pointaci zapínat a vypínat, kalibrovat parametry pointace a přepočítávat je po změně deklinace dalekohledu bez nutnosti nové kalibrace. Nová kalibrace také odpadá po přeložení německé montáže.

Tato záložka také zobrazuje časové průběhy zjištěných odchylek pointační hvězdy v obou osách od referenční polohy. Délka vlastního průběhu i rozsah grafů jsou volně nastavitelné, takže jejich zobrazení lze přizpůsobit nepřesnostem a délce periodické chyby dané montáže.

Automatická pointace v programu SIPS

Automatická pointace v programu SIPS

Kompletní záznam o kalibraci, zjištěných odchylkách, provedených korekcích apod. je také zobrazován v této záložce. Záznam lze kdykoliv uložit do textového souboru.

Kamera G2 s chlazeným CCD čipem a pointační kamera G0

Dodávky a balení

Kamery G2CCD jsou dodávány v pevných kufřících s pěnovou výplní obsahující:

 • Hlavu kamery s uživatelem zvoleným adaptérem. Standardně je dodáván 2" adaptér. Pokud je kamera objednána spolu s filtrovým kolem a případně s filtry, kolo je zamontováno v hlavě a osazeno zvolenými filtry.

 • Napájecí zdroj 100-240 V AC/12 V DC s 1.8 m výstupním kabelem.

 • 5 m dlouhý USB A-B kabel pro připojení kamery k počítači.

 • CD-ROM nebo USB Flash Drive s ovladači kamery, instalací programu SIPS, elektronickou dokumentací a PDF verzí manuálu kamery.

 • Tištěnou kopii manuálu kamery.

Kamery G2 jsou dodávány v kufříku vyplněném pěnou (vlevo), pokud je kamera objednána s externím filtrovým kolem, je použit větší kufřík (vpravo)

Galerie snímků

Ukázky snímků pořízených kamerami G2-8300.

Objekt M42 „Velká mlhovina v Orionu“ nebula
Autor Reinhold Wittich
Kamera G2-8300
Filtry LRGB, H-alpha, OIII and SII
Expozice více jak 10 hodin
Dalekohled 300 mm Newton

Objekt Mlhovina „Sloní chobot“, čás komplexu IC1396 v Kefeovi
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Filtry H-alpha, OIII and SII
Expozice 28 hodin
Dalekohled 300 mm f/4,5 astrograf

Objekt Mlhoviny „Plamen“ a „Koňská hlava“ v Orionu
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Astrodon Ha, Baader LRGB
Expozice 7,2 hodiny
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Mlhovinový komplex IC1805
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Astrodon Ha+OIII (bi-color)
Expozice 14 hodin
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Galaxie M33 „Větrník“
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Astrodon Ha+OIII, Baader LRGB, IDAS LPS2
Expozice 12 hodin
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Mlhovina M78
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Baader LRGB
Expozice 6,2 hodiny
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Mlhovina NGC2244 „Růžicová“
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Astrodon Ha 5nm, OIII 3nm (bi-color)
Expozice 9 hodin
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Galaxie NGC5128 „Centaurus A“
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Baader LRGB
Expozice 6,6 hodiny
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt Mlhovinový komplex NGC6914
Autor Jan Čamek
Kamera G2-8300
Filtry Baader LRGB
Expozice 6 hodin
Dalekohled 300 mm f/2,9 astrograf

Objekt WR134, mlhovina kolem Wolf Rayetovy hvězdy v Labuti
Autor Patrick Hochleitner a Dieter Beer
Kamera G2-8300 (LRGB + Hα + OIII filtry)
Dalekohled 25 cm f/4 Newton

Objekt NGC7000 „Severní Amerika“ a IC5070 „Pelikán“
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Expozice 43 hodin (oba snímky tvořící mozaiku)
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt M8 „Laguna“
Autor David Kennedy
Kamera G2-8300 (+ Ha, R, G, B filtry)
Expozice 9,5 hodiny
Dalekohled Borg 60 ED

Objekt IC1396 „Sloní chobot“
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Expozice 27 hodin
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt Oblast Lambda Centauri
Autor David Kennedy
Kamera G2-8300 (+ Ha, R, G, B filtry)
Expozice 8,9 hodiny
Dalekohled 71fl miniBorg F/7.8

Objekt NGC6888 Srpek
Autor Jonas Fiedler
Kamera G2-8300 (+ Ha, R, G, B filtry)
Expozice 4,5 hodiny
Dalekohled Takahashi FSQ 106

Objekt Mlhovina NGC1499 Kalifornie
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Expozice 28 hodin
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt NGC660
Autor Stefano Campani
Kamera G2-8300 s H-alfa a RGB filtry
Expozice 6,4 hodin
Dalekohled 24" (610 mm) RNT Newton

Objekt NGC660
Autor Stefano Campani
Kamera G2-8300 s H-alfa a RGB filtry
Expozice 10,6 hodin
Dalekohled 24" (610 mm) RNT Newton

Objekt IC348
Autor Miloš Hroch
Kamera G2-8300
Dalekohled 200 mm, f/2,9 astrograf (f/4 mirror + 0,73× ASA corrector)

Objekt NGC281 „Pacman nebula“
Autor Miloš Hroch
Kamera G2-8300
Dalekohled 200 mm, f/2,9 astrograf (f/4 mirror + 0,73× ASA corrector)

Objekt VdB14, VdB15
Autor Miloš Hroch
Kamera G2-8300
Dalekohled 200 mm, f/2,9 astrograf (f/4 mirror + 0,73× ASA corrector)

Objekt NGC7380 „Wizard nebula“
Autor Miloš Hroch
Kamera G2-8300
Dalekohled 200 mm, f/2,9 astrograf (f/4 mirror + 0,73× ASA corrector)

Objekt M31 velká galaxie v Andromedě
Autor Patrick Hochleitner a Dieter Beer
Kamera G2-8300
Dalekohled Skywatcher BD 80ED + 0,85 flattener

Objekt NGC7023 mlhovina „Kosatec“
Autor Patrick Hochleitner a Dieter Beer
Kamera G2-8300
Dalekohled Skywatcher BD 80ED + 0,85 flattener

Objekt Mlhovina IC5070 „Pelikán“
Autor Thomas Jäger
Kamera G2-8300
Dalekohled 12" (305 mm) f/3,8 astrograf

Objekt M20 „Trifid“
Autor David Kennedy
Kamera G2-8300
Dalekohled Vixen VC200L s reduktorem

Objekt Kometa C2009 P1 Garradd u M71
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3,9 astrograph

Objekt IC1396 „Chobot“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt NGC5128 „Centaurus A“
Autor David Kennedy
Kamera G2-8300
Dalekohled Vixen VC200L s reduktorem

Objekt NGC6888 „Srpek“
Autor Patrick Hochleitner a Dieter Beer
Kamera G2-8300
Dalekohled Skywatcher BD 120ED + 0,85 flattener

Objekt M101
Autor Christoph Gerhard
Kamera G2-8300
Dalekohled 7-inch Maksutov

Objekt NGC6559
Autor Resa Ghanawistschi
Kamera G2-8300
Dalekohled Pentax 75SDHF

Objekt NGC7000 „Severní Amerika“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt M101
Autor Manferd Fischer
Kamera G2-8300
Dalekohled ASA N8

Objekt IC405, IC410
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt NGC2237 „Roseta“
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ úzkopásmové filtry)
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt IC434 mlhovina „Koňská hlava“
Autor Ondřej Podlucký
Kamera G2-8300 (+ H-alfa)
Dalekohled Borg 101ED + F4ED reducer

Objekt NGC2237 „Roseta“
Autor Tsutomu Chikazawa
Kamera G2-8300
Dalekohled Orion CT10 Newton

Objekt M1 „Krabí mlhovina“
Autor Tsutomu Chikazawa
Kamera G2-8300
Dalekohled Orion CT10 Newton

Objekt M33
Autor Tsutomu Chikazawa
Kamera G2-8300
Dalekohled Orion CT10 Newton

Objekt M51 „Vírová galaxie“
Autor Tsutomu Chikazawa
Kamera G2-8300
Dalekohled Orion CT10 Newton

Objekt M81 „Boodeho galaxie“
Autor Tsutomu Chikazawa
Kamera G2-8300
Dalekohled Orion CT10 Newton

Objekt NGC4725
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt NGC891
Autor Pavel Cagas
Kamera G2-8300
Dalekohled 250mm f/5.4 Newton

Objekt M33
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt NGC7000 „Severní Amerika“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt „Cave nebula“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt NGC6888 (bi-color) „Srpek“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt IC1396 „Chobot“
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Objekt kulová hvězdokupa „Omega Centauri“
Autor Robert Knox
Kamera G2-8300
Dalekohled 110mm Borg ED

Objekt mlhovina M8 „Laguna“
Autor Robert Knox
Kamera G2-8300 (+ H-alfa)
Dalekohled 110mm Borg ED

Objekt mlhovina Eta Cariane
Autor Robert Knox
Kamera G2-8300 (+ H-alfa)
Dalekohled 110mm Borg ED

Objekt M106
Autor Martin Myslivec
Kamera G2-8300
Dalekohled 185mm f/3.9 astrograph

Snímky jsou publikovány se svolením jednotlivých autorů.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302