Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktyCCD & CMOS kameryČlánky

Vzdálenosti detektorů kamer řady Gx
 CCD kamery řady Gx jsou k dispozici v rozličných variantách. Malé pointační a planetární kamery G0 a G1, chlazené kamery řadu G2, velkoformátové kamery G3 a G4. Kamery G2, G3 a G4 jsou dodávány bez filtrového kola, s interním nebo externím filtrovým kolem. Tyto varianty se liší některými mechanickými rozměry a samozřejmě také vzdáleností detektoru od čela kamery.

Tento článek shrnuje vzdálenosti detektoru od čela kamery pro různé typu kamer Gx. Vzdálenosti zde uvedené jsou tzv. „optické“, tedy zahrnující protažení ohniskové vzdálenosti refrakcí na skleněných prvcích v optické trase.

Kamery G0

CCD kamery G0 jsou vybaveny standardním 1,25" (31,7 mm) okulárovým adaptérem, mohou tedy být používány na místo jakéhokoliv 1,25" okuláru. Adaptér je součást těla kamery a nemůže být odmontován nebo vyměněn.

Kamera G0
A = 22 mm

Vzdálenost detektoru u kamer G0

Kamery G1

Kamery G1 jsou vybaveny adaptérem standardu CS-mount (1" závit se stoupáním 32 TPI). Vzdálenost detektoru od čela závitu u CS adaptéru je standardizována na 12,5 mm. Adaptér CS-mount může být snadno přizpůsoben standardu C-mount použitím 5 mm vysokého distančního prstýnku.

K dispozici je i další varianta kamery G1 s nízkoprofilovým T-závit (M42 × 0,75) adaptérem. Vzdálenost detektoru u této varianty od čela závitu je jen 14 mm, ne 55 mm jak vyžaduje standard T-thread.

Další možností je použití speciálního adaptéru pro kamery G1 nazývaného „G1-to-G2 adaptér“, dovolujícího použití jakéhokoliv adaptéru pro kamery G2/G3 na modelech G1. Tento adaptér prodlouží vzdálenost detektoru na 29 mm, což odpovídá kameře G2 s interním filtrovým kolem, a nabízí čtyři závity M3 pro uchycení dalších adaptérů. Všechny adaptéry určené pro kamery G2 (bajonety Nikon a Canon EOS včetně Clip filter varianty, závitový adaptér M48 × 1, T-thread adaptér, apod.) tak mohou být použity i s kamerami G1 se zajištěnou správnou vzdáleností detektoru, požadovanou daným standardem.

Kamera G1 s adaptérem CS-mount Kamera G1 s nízkým adaptérem T-závit (M42 × 0,75) Kamera G1 s „G1-to-G2“ adaptérem
A = 12,5 mm D = 14 mm A = 29 mm

Vzdálenost detektoru u kamer G1

Poznámka:

Jednotlivé adaptéry pro G1 (CS-mount, nízkoprofilový T-thread a G1-to-G2 adaptér) nemohou být vyměňovány uživatelem. Kamera musí být již objednána s požadovaným adaptérem a pokud je zapotřebí jej později vyměnit, musí být zaslána výrobci.

Kamery G2 a G3

Poznámka:

Vzdálenosti detektorů jsou demonstrovány na hlavě kamery G2, ale kamery G3 se liší jen čelním obrysem, vzdálenosti detektorů od čela kamery jsou přesně stejné jako u kamer G2. Všechny uvedené rozměry tedy platí i pro kamery G3.

Vzdálenost detektoru kamer G2 a G3 závisí na konkrétní variantě.

Gx kamera bez filtrového kola Gx kamera s interním filtrovým kolem Gx kamera s připojeným externím filtrovým kolem
A = 16,5 mm A = 29 mm A = 33,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 a G3

K dispozici je sada distančních vložek, které sjednocují vzdálenost detektorů u různých variant kamer Gx s variantou s externím filtrovým kolem.

Gx kamera bez filtrového kola a vysokou distanční vložkou Gx kamera s interním filtrovým kolem a nízkou distanční vložkou Gx kamera s připojeným externím filtrovým kolem
A = 33,5 mm A = 33,5 mm A = 33,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 a G3 s distančními vložkami

S použitím distančních vložek je možné používat jedinou sadu adaptérů zachovávající předepsanou vzdálenost detektoru u různých variant kamer Gx.

Gx kamera bez filtrového kola + Canon EOS adaptér Gx kamera s interním filtrovým kolem + Canon EOS adaptér Gx kamera s připojeným externím filtrovým kolem + Canon EOS adaptér
B = 44 mm B = 44 mm B = 44 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 a G3 s adaptérem Canon EOS

Poznámka:

Distanční vložky pro adaptéry Canon EOS jsou kruhové, nikoliv hranaté jako vložky pro jiné adaptéry, aby se zohlednil velký průměr bajonetu EOS.

Gx kamera s interním filtrovým kolem + Canon EOS Clip adaptér
B = 44 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 s adaptérem Canon EOS Clip

Poznámka:

Adaptér Canon EOS pro Clip filtry je navržen pouze pro kamery G2 s interním filtrovým kolem. Není možné jej použít na kamerách s externím filtrovým kolem vzhledem k omezené výšce. To by ale neměl být problém, protože externí filtrová kola nabízejí dostatek pozic pro filtry a nutnost použití Clip filtrů tak odpadá.

Také není možné použít tento adaptér s kamerami G3, protože Clip filtr má příliš malý rozměr pro velké detektory používané u kamer G3.

Gx kamera bez filtrového kola + Nikon adaptér Gx kamera s interním filtrovým kolem + Nikon adaptér Gx kamera s připojeným externím filtrovým kolem + Nikon adaptér
C = 46,5 mm C = 46,5 mm C = 46,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 a G3 s adaptérem Nikon

Gx kamera bez filtrového kola + T-thread adaptér Gx kamera s interním filtrovým kolem + T-thread adaptér Gx kamera s připojeným externím filtrovým kolem + T-thread adaptér
D = 55 mm D = 55 mm D = 55 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G2 a G3 s adaptérem Tamron T-thread (T-závit)

Kamery G3 s adaptérem M68 × 1

Pokud je v kamerách G3 použit senzor „plného fotografického formátu“ (24 × 36 mm), řada adaptérů pro dalekohled, kompatibilních s kamerami G2, nemůže být použita kvůli vinětaci. Kamery G3 jsou tedy z těchto důvodů standardně dodávány se závitovým adaptérem M68 × 1.

G3 kamera bez filtrového kola + M68 × 1 adaptér G3 kamera s interním filtrovým kolem + M68 × 1 adaptér G3 kamera s externím filtrovým kolem + M68 × 1 adaptér
E = 30,5 mm E = 43 mm E = 47,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G3 se závitovým adaptérem M68 × 1

Kamery G4

Kamery G4 s velkými detektory nemohou být vybaveny interním filtrovým kolem, protože vyžadují velké čtvercové filtry rozměru 50 × 50 mm, aby nezpůsobovaly vinětaci. Běžné adaptéry, typicky omezené průměrem 2 palce (50,8 mm), jako např. T-thread M42 × 0,75, závit M48 × 1, bajonet Nikon apod., nemohou být s G4 použity. Z těchto důvodů jsou kamery G4 standardně dodávány se závitovým adaptérem M68 × 1.

Vzdálenost detektoru od čela kamery G4 je stejná jako je tomu u kamer G2 a G3 bez filtrového kola (16,5 mm) nebo s externím filtrovým kolem (33,5 mm). Závitový adaptér M68 × 1, dodávaný jako standardní rozhraní kamer G3 a G4, je 14 mm vysoký.

G4 kamera bez filtrového kola + M68 × 1 adaptér G4 kamera s externím filtrovým kolem + M68 × 1 adaptér
E = 30,5 mm E = 47,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G4 se závitovým adaptérem M68 × 1

Kamery G4 byly dodávány také s dvoudílnou verzí závitového adaptéru M68 × 1, který ale není nadále dodáván (skládal se ze dvou dílů — adaptéru s vnějším závitem, přišroubovaným k tělu kamery, a na něj našroubované matice s vnitřním závitem, dvojnásobně delší než závit adaptéru a tedy poskytující vnitřní závit).

G4 kamera bez filtrového kola + dvoudílný M68 × 1 adaptér G4 kamera s interním filtrovým kolem + dvoudílný M68 × 1 adaptér
E = 24 mm, F = 31,5 mm E = 41 mm, F = 48,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant kamer G4 s dvoudílným závitovým adaptérem M68 × 1

Další alternativou je použití adaptéru pro objektivy Canon EOS, který má dostatečný průměr aby nezpůsoboval příliš významnou vinětaci. Tento adaptér je kompatibilní s externím filtrovým kolem, se kterým zachovává 44 mm vzdálenost detektoru od vlastního bajonetu.

Off-Axis Guider adaptéry

OAG adaptéry existují ve dvou variantách: jedna pro kamery G2 (se závitem T-thread M42 × 0,75 a M48 × 0,75) a druhá pro kamery G3 a G4 se závitem M68 × 1 (rozdíl mezi G3 a G4 je v rozteči šroubů upevňujících OAG ke kameře a ve vzdálenosti odrazného zrcátka od optické osy).

G2 OAG se závitem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75 G3 a G4 OAG se závitem M68 × 1
BFD = 55 mm BFD = 61,5 mm

Vzdálenosti detektoru u variant OAG pro kamery G2 a pro G3/G4

Vzdálenosti filtrových kol

Kamery řady Gx mohou být vybaveny interním (modely G2 a G3) nebo externím (všechny modely G2, G3 a G4) filtrovým kolem. Bez ohledu na model kamery a velikost či počet filtrů v kole, vzdálenosti mezi CCD čipem a filtrovým kolem jsou u všech kamer shodné. Rozhoduje pouze jedná-li se o kolo interní nebo externí (interní kola jsou z pochopitelných důvodů umístěna blíže k detektoru, neboť odpadá nezbytná tloušťka pláště kamery a filtrového kola).

Kamery G2 a G3 s interním filtrovým kolem Kamery G2, G3 a G4 s externím filtrovým kolem
A = 21 mm B = 25 mm

Vzdálenosti detektoru od zadní plochy filtrových kol u kamer s interním a externím filtrovým kolem

Vzdálenost mezi spodní plochou filtrového kola (definovanou na obrázcích výše) a samotným filtrem závisí na typu kola a způsobu upevnění filtru v něm:

  • U filtrových kol bez závitů, určených pro filtry bez objímek (včetně čtvercových filtrů 50 × 50 mm) je čelní strana filtrů 2 mm nad spodní plochou filtrového kola (blíže k objektivu).

  • U filtrových kol se závity, do nichž jsou ale vloženy filtry bez objímek (např. 31 mm filtry v kole pro 1,25" objímky nebo 50 mm filtry v kole pro 2" objímky) je čelní strana filtrů 1 mm nad spodní plochou filtrového kola (blíže k objektivu).

  • U filtrových kol se závity, do nichž jsou zašroubovány filtry v závitových objímkách, závisí vzdálenost spodní strany filtrů nad spodní plochou filtrového kola no použité objímce (výrobci filtrů). Filtrové kolo je 3 mm silné a nabízí 2 mm závitu na straně vzdálenější od CCD čipu, takže čelní plocha filtrů je typicky v obdobné vzdálenosti jako je zadní plocha filtrového kola.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302