Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktyCCD & CMOS kameryČlánky

Off Axis Guider pro kamery G2 CCD
 Pointování montáží dalekohledů je u velmi dlouhých expozic nezbytnost dokonce i když je použita velmi kvalitní montáž a masově vyráběné „levné“ montáže vyžadují pointaci dokonce i u krátkých expozic. Pointační kamera opakovaně pořizuje snímky vybrané hvězdy nebo více hvězd a podle změřené odchylky pozice provádí jemné korekce chodu montáže aby kompenzovala mechanické nepravidelnosti a další faktory, jako je např. refrakce. Pointační kamera může být připojena k samostatnému pointačnímu dalekohledu nebo může být použit „off-axis guider“, aby do pointační kamery odklonil část světla shromážděného hlavním dalekohledem, používaným k zobrazování. Pokud pointační kamera používá stejnou optiku jako hlavní kamera, je velice důležité, aby do ní bylo světlo odkloněno ještě před tím, než dorazí k filtrům. Řada filtrů má natolik nízkou propustnost (např. fotometrické B a UV filtry, úzkopásmové filtry apod.), že prakticky znemožňují pointaci s výjimkou nemnoha velice jasných hvězd.

Oba způsoby použití pointační kamery mají své výhody i nevýhody.

  • Samostatný pointační dalekohled má často kratší ohniskovou vzdálenost v porovnání s hlavním dalekohledem, takže nabízí větší zorné pole a tím usnadňuje nalezení dostatečně jasné pointační hvězdy. Na druhé straně ale musí být ohnisková vzdálenost pointačního dalekohledu dostatečně dlouhá, aby bylo možné určit polohu centroidu pointační hvězdy na limitu seeingu a nebyla tak snižována přesnost pointace. Další výhodou je skutečnost že pointační kamera na samostatném dalekohledu využívá střed obrazového pole dalekohledu, kde je obraz nejkvalitnější — všechny optické vady se u všech dalekohledů zvětšují s rostoucí vzdáleností od optické osy.

    Problémem ale je, že pointační kamera ve skutečnosti sleduje hvězdu zobrazenou pointačním dalekohledem a nikoliv hlavním dalekohledem. Pokud spojení obou dalekohledů není dostatečně pevné, optické osy obou dalekohledů se mírně vzájemně pohybují v závislosti na okolní teplotě, na orientaci dalekohledu a montáže jak dalekohled sleduje oblohu atd. To znamená že i když vybraná hvězda zůstává na přesně stejném pixelu pointační kamery, obraz se často pomalu posouvá po čipu zobrazovací kamery.

  • Pointační kamera na „off axis guider“ adaptéru (používáme anglický název z nedostatku vhodného a zažitého českého označení, kostrbatý překlad by mohl vést k nedorozumění) dostává světlo z hlavního dalekohledu, takže žádný samostatný dalekohled není zapotřebí, což je samozřejmě levnější a také se sníží váha umístěná na montáži. Off axis guider je mechanicky robustní, pointační kamera sleduje stejné mechanické deformace tubusu dalekohledu a okulárového výtahu jako hlavní kamera a akce pointeru tyto deformace kompenzují.

    Pokud má ale hlavní dalekohled dlouhou ohniskovou vzdálenost, zorné pole pointační kamery je malé (pointační kamery používají relativně malé detektory) a v zorném poli nemusí být k dispozici dostatečně jasná hvězda. K nalezení vhodné pointační hvězdy tak může být nutné změnit zaměření dalekohledu. Off axis guider také odráží světlo z okraje zorného pole, v němž mnohé dalekohledy již nedokáží vytvořit bezchybný obraz hvězd. Deformace obrazu může omezovat jasnost hvězd (obraz hvězdy je rozprostřen na více pixelů ve srovnání se zaostřeným obrazem) a také může ovlivnit výpočet centroidu hvězdy.

Ať už uživatel preferuje kterýkoliv způsob pointace, s novým off-axis guider adaptérem pro kamery G2 má oba způsoby k dispozici. G2 off-axis guider (OAG) je navržen aby dovolil připojení jakékoliv pointační kamery 1,25" okulárovým uchycením, i když upevňovací válec musí být poněkud kratší, aby bylo možno kameru zaostřit. Kamery řady G0 jsou navrhovány aby s G2OAG pracovaly bez problémů a speciální kratší verze 1,25" adaptéru pro C-závit pro kamery řady G1 je k dispozici. Jakákoliv kamera CS-adaptérem (kratší verze standardního C-závitového adaptéru) může být takto připojena ke G2OAG.

Off axis guider na kameře G2 nabízí závity M42 × 0,75 (T-závit) nebo M48 × 0,75 ve správné vzdálenosti 55 mm od detektoru. Pointační kamera je připojována přes standardní 1,25" okulárový adaptér.

Zrcátko použité k odklonění světla do pointační kamery má plochu 10 × 7 mm (rozměry zrcátka jsou 10 × 10 mm, ale zrcátko je skloněno o 45 stupňů). To je dostatečné pro pointační kamery s velkými detektory formátu 2/3" bez podstatné vinětace zorného pole (nejmenší detektory používané v kamerách G0/G1 jsou formátu 1/3", ale řada pointačních kamer používá 1/4" nebo ještě menší CCD čipy).

CAD zobrazení kamer G0 (vlevo) a G1 (vpravo) připojených ke G2 OAG

Kamera G0 (vlevo) a G1 (vpravo) na kameře G2 připojená k OAG

G2OAG je vybaven standardním T-závitem (M42 × 0,75) nebo závitem M48 × 0,75 na straně dalekohledu ve správné vzdálenosti 55 mm od detektoru. To znamená že kamera G2 s OAG může být použita na řadě optických systémů včetně koma-korektorů Newtonových dalekohledů, rovnačů pole refraktorů apod.

Vzdálenost detektoru od čela závitu je u obou variant G2 OAG 55 mm

Vzdálenost detektoru od čela závitu je u obou variant G2 OAG 55 mm

G2 OAG je vyráběn ve dvou variantách, lišících se čelním závitem. Varianta s T-závitem (M42 × 0,75) dovoluje připojení na řadu adaptérů, tento závit je používán velkým množstvím výrobců astronomické techniky. Průměr závitu je ale pouze 42 mm a odrazné zrcátko je už u okraje mírně zacloněno. Adaptéry se závitem M48 × 0,75 jsou méně rozšířené, nabízejí ale více prostoru a sekundární zrcátko není vůbec cloněno. Stále více výrobců adaptérů a korektorů postupně na standard závitu M48 × 0,75 přechází.

G2 OAG s T-závitem (M42 × 0,75) a se závitem M48 × 0,75 (vlevo), kombinace zobrazovací kamery G2 s OAG a pointační kamery G1 na dalekohledu (vpravo)

Poznámka:

G2 OAG lze použít se všemi kamerami G2 s interním filtrovým kolem. Pokud má být OAG použit s kamerami s externím filtrovým kolem, je nezbytné použít zmenšenou variantu externích kol označenou písmenem S (např. EFW-2S-10). Starší externí kola svým větším obrysem bránila použití OAG.

G2 OAG je dodáván s distanční vložkou, která kompenzuje rozdílnou vzdálenost čelní stěny kamery s interním filtrovým kolem a čelní stěny externího filtrového kola od detektoru. Pokud je OAG montován na externí filtrové kolo, tato vložka nesmí být použita. Naopak u kamery s interním filtrovým kolem je vložku nutno vložit mezi OAG a tělo kamery. Tak je v obou případech zachována vzdálenost 55 mm mezi čelem závitu a detektorem v kameře.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302