Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPřehled produktůAstronomické kamery

Externí filtrová kola pro CCD kamery Gx
 Možnost pořizování expozic přes jednotlivé filtry je klíčová vlastnost chlazených CCD kamer, ať již jsou používány pro vědecký výzkum nebo pro astronomickou fotografii. Proto jsou CCD kamery Gx od počátku navrhovány tak, aby filtrové kolo mohlo být umístěno přímo v těle kamery a aby jeho ovládání bylo integrální součástí programového ovládání celé kamery. Pokud je ale zapotřebí použít více jak 5 až 6 filtrů nebo má být filtrové kolo použito s kamerou G4, vychází filtrové kolo natolik velké, že je není možné umístit do hlavy kamery. Použití externího filtrového kola je pak nezbytné.

CCD kamera G2 s externím filtrovým kolem

CCD kamera G2 s externím filtrovým kolem

Pokud není filtrové kolo umístěno uvnitř hlavy kamery, veškerá elektronika i firmware, sloužící k jeho obsluze, zůstává nevyužita. S drobnými úpravami mohou být tyto komponenty využity k ovládání vnějšího filtrového kola. A také může být přední kryt kamery snížen, prostor pro vnitřní filtrové kolo je zbytečný. Konstrukce kamer řady G2 a G3, dovolující připojení externího filtrového kola, se od varianty připravené pro zabudování interního kola liší ve dvou bodech:

 • Deska digitální elektroniky neobsahuje interní konektory pro ovládání filtrového kola, ale na místo toho jsou všechny potřebné signály vyvedeny na jediném 8-pinovém konektoru RJ-45. Tento konektor je v zadním plášti kamery mezi napájecí konektorem a konektorem sběrnice USB.

 • Přední plášť kamery je snížen o 12,5 mm. Vzdálenost CCD detektoru k přední ploše kamery se tak snížila z 29 mm na 16,5 mm.

Interní filtrová kola s pro kamery G2 (vlevo) a G3 (uprostřed) nabízí pět pozic pro filtry, externí filtrové kolo sedm pozic (vpravo)

Interní filtrová kola s pro kamery G2 (vlevo) a G3 (uprostřed) nabízí pět pozic pro filtry, externí filtrové kolo sedm pozic (vpravo)

Ovládání vnějšího kola elektronikou již obsaženou v hlavě kamery eliminuje nutnost toto filtrové kolo připojovat k počítači (např. USB nebo sériovým kabelem) stejně jako k samostatnému napájecímu zdroji. Jediný krátký 8-žilový kabel spojuje hlavu kamery s filtrovým kolem.

CCD kamera G2 s interním filtrovým kolem a varianta se sníženým pláštěm a připojeným externím filtrovým kolem

CCD kamera G2 s interním filtrovým kolem a varianta se sníženým pláštěm a připojeným externím filtrovým kolem

Další výhodou tohoto řešení je naprostá kompatibilita s veškerým programovým vybavením pro ovládání kamer řady Gx. Z hlediska software je vnější filtrové kolo nerozlišitelné od interního filtrového kola v hlavě kamery (pomineme-li fakt, že vnější kolo má zpravidla více pozic). Program SIPS a také jiné programy využívající dodávané ovladače (The Sky, MaxIm DL, AstroArt či programy pracující s rozhraním ASCOM) ovládají externí i interní filtrové kolo stejně prostřednictvím stejných ovladačů. Pokud je kamera připojena přes rozhraní Ethernet, přirozeně lze na dálku protokolem TCP/IP ovládat kameru spolu s externím filtrovým kolem.

Typy externích filtrových kol

Externí kola jsou vyráběna v několika velikostech podle série kamer, pro něž je určeno, a podle počtu a velikosti filtrů.

Tloušťka všech kol (vzdálenost mezi zadní stěnou pláště a čelní plochou, na kterou jsou montovány adaptéry dalekohledů) je shodná 17 mm. Vzdálenost od této plochy k detektoru je tedy 33,5 mm.

Poznámka:

Z konstrukčních důvodů je přední stěna některých kol zesílena a tloušťka pláště kola je tak 19 mm, ovšem vzdálenost 17 mm mezi kamerou a plochou pro montáž adaptéru zůstává zachována.

Průměr pláště se liší podle velikosti:

Kola řady XS (pro kamery G2):

 • průměr 172 mm

 • hmotnost 0,70 kg

Kola řady S (pro kamery G2 a G3):

 • průměr 212 mm

 • hmotnost 0,85 kg

Kola řady M (pro kamery G4):

 • průměr 216 mm

 • hmotnost 0,90 kg

Kola řady L (pro kamery G3 a G4):

 • průměr 252 mm

 • hmotnost 1,20 kg

Kamera G2 CCD s XS a S externími koly, s otevřeným čelním krytem (vlevo) a kompletní sestava (vpravo)

CCD kamera G4 s externími filtrovým koly velikosti M a L

Externí kola pro kamery G2

Typ: EFW-2XS-8
Počet pozic: 8
Typ filtrů: Závitové objímky 1,25 palce
Sklo Ø31 mm

Typ: EFW-2XS-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Sklo Ø36 mm

Typ: EFW-2S-12
Počet pozic: 12
Typ filtrů: Závitové objímky 1,25 palce
Sklo Ø31 mm

Typ: EFW-2S-10
Počet pozic: 10
Typ filtrů: Sklo Ø36 mm

Typ: EFW-2S-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Závitové objímky 2 palce
Sklo Ø50 mm
Sklo Ø2 palce (50,8 mm)

Externí kolo pro kamery G3

Typ: EFW-3S-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Závitové objímky 2 palce
Sklo Ø50 mm
Sklo Ø2 palce (50,8 mm)

Poznámka:

Externí filtrová kola EFW-2S-7 a EFW-3S-7 se technicky shodují, rozlišení je pouze formální kvůli usnadnění orientace v nabídce.

Typ: EFW-3L-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Čtvercové filtry 50 × 50 mm

Typ: EFW-3L-9
Počet pozic: 9
Typ filtrů: Závitové objímky 2 palce
Sklo Ø50 mm
Sklo Ø2 palce (50,8 mm)

Poznámka:

Externí filtrové kolo „L“ na kamerách G3 nemůže být použito současně s G3-OAG adaptérem.

Externí kola pro kamery G4

Typ: EFW-4M-5
Počet pozic: 5
Typ filtrů: Čtvercové filtry 50 × 50 mm

Typ: EFW-4M-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Závitové objímky 2 palce
Sklo Ø50 mm
Sklo Ø2 palce (50,8 mm)

Poznámka:

Kruhové filtry mohou v závislosti na typu použité optiky clonit okrajové části detektorů kamer G4.

Typ: EFW-4L-7
Počet pozic: 7
Typ filtrů: Čtvercové filtry 50 × 50 mm

Typ: EFW-4L-9
Počet pozic: 9
Typ filtrů: Závitové objímky 2 palce
Sklo Ø50 mm
Sklo Ø2 palce (50,8 mm)

Poznámka:

Kruhové filtry mohou v závislosti na typu použité optiky clonit okrajové části detektorů kamer G4.

Montáž externích filtrových kol

Externí filtrová kola jsou ke kameře upevněna stejným způsobem jako adaptéry pro dalekohledy nebo fotografické objektivy — pomocí čtyř šroubů M3 ve vrcholech čtverce kolem vstupu světla do kamery. Vzdálenost šroubů se liší podle typu kamery:

 • Kamery G2 a G3 používají 4 šrouby M3 ve vrcholech čtverce o straně 44 mm. Externí filtrová kola pro tyto dva typy kamer jsou tedy záměnná.

 • Kamery G4 používají 4 šrouby M3 ve vrcholech čtverce o straně 52 mm.

Vzdálenosti montážních otvorů pro adaptéry a filtrová kola kamer G3 a G2 (vlevo) a kamer G4 (vpravo)

Vzdálenosti montážních otvorů pro adaptéry a filtrová kola kamer G3 a G2 (vlevo) a kamer G4 (vpravo)

Poznámka:

Ačkoliv jsou filtrová kola pro kamery G2 a G3 kompatibilní, v praxi je limitujícím faktorem velikost filtrů. Kamery G3 používají CCD detektory až do rozměru 24 × 36 mm a jakékoliv menší filtry než Ø50 mm by clonily okrajové části čipu. Naopak pro relativně malé CCD čipy kamer G2 je použití tak velkých filtrů nadbytečné a je výhodnější použít menší filtry Ø36 mm nebo Ø31 mm, kterých se do kola o stejném průměru vejde více.

Bez ohledu na počet pozic, velikost filtrů a cílovou kameru (série G2/G3 nebo G4) je tloušťka všech typů externích filtrových kol shodná.

Vzdálenost čelní plochy filtrového kola od CCD čipu je o 4,5 mm větší než je tomu u kamery s interním filtrovým kolem (33,5 mm oproti 29 mm). Tomu odpovídá konstrukce všech adaptérů pro fotografické objektivy a dalekohledy, u nichž je potřeba zachovat výrobcem definovanou vzdálenost od CCD čipu. Adaptéry jsou konstruovány pro vzdálenost 33,5 mm a pokud mají být použity na kameře s interním filtrovým kolem, je nutno použít 4,5 mm vysokou distanční podložku.

Rovněž Off-Axis Guider (OAG) pro kamery G2 je navrhován tak, že zachovává 55 mm vzdálenost od CCD čipu, pokud je přimontován na externí filtrové kolo. Pro použití s interním filtrovým kolem je opět nutno použít distanční podložku dodávanou spolu s OAG.

Postup montáže je následující:

 1. Externí filtrové kolo je nutno přimontovat přímo na tělo kamery, tedy nikoliv na adaptér. Pokud je na těle kamery nějaký adaptér namontován, je nutno jej napřed odšroubovat.

 2. Čelní stěnu filtrového kola je nutno nejprve odšroubovat. Čelní stěna je přichycena 8 šrouby M3 po obvodu kola a jedním centrálním šroubem. Dohromady je tedy nutno odmontovat 9 šroubů M3.

  Pokud je na čelní stěně již přišroubovaný adaptér, není nutno jej odmontovávat.

 3. Vlastní filtrové kolo, umístěné v plášti, lze po odmontování čelní stěny volně vyndat. Kolo je drženo na místě právě centrálním šroubem, který prochází i přes čelní stěnu.

  Upozornění:

  Poloha filtrového kola je snímána optickou závorou. Jeden z páru senzorů je umístěn nad okrajem kola a při jeho vyndávání je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození tohoto senzoru. Kolo je třeba mírně nadzvednout a částečně vysunout do boku. Opačně je třeba postupovat při jeho opětovné montáži.

 4. Po odstranění filtrového kola jsou v zadním plášti patrné čtyři zahloubené otvory pro upevňovací šrouby. Těmito šrouby je kolo upevněno k čelní stěně kamery.

  Upozornění:

  Je nutné použít vždy šrouby dodané spolu s filtrovým kolem (zapuštěný šroub M3×6). Delší šrouby mohou přesahovat dovnitř hlavy kamery a mohou překážet pohybu závěrky.

Aby filtrové kolo pracovalo, musí být spojeno s hlavou kamery prostřednictvím dodávaného 8-žilového kablíku s konektory RJ45.

CCD kamery G2 a G4 s připojenými externími filtrovými koly řady S a L

CCD kamery G2 a G4 s připojenými externími filtrovými koly řady „S“ a „L“

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302