Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktySoftware

Ovladače kamer Gx CCD pro INDILIB
 Standardizovaná programová rozhraní přináší možnost použití mnoha zařízení v řadě programových systémů, samozřejmě za předpokladu, že výrobci těchto zařízení i autoři programů daný standard implementují. V prostředí operačního systému Windows se pro CCD kamery a obecně pro astronomickou techniku ujal standard ASCOM, u operačního systému Linux se podobným standardem stává rozhraní INDILIB. Knihovny a ovladače podporující tento standard jsou nyní dostupné pro všechny kamery řady Gx připojené přes rozhraní USB i Ethernet.

Ovladače kamer Gx CCD je možné stáhnout ze sekce download tohoto www serveru. Ovladače podporují všechny aktuálně dodávané kamery, tedy řady G0 až G4. Pokud případný nový typ nebo varianta kamery vyžaduje modifikaci ovladače, může být nutné stáhnout novou verzi ovladače.

K překladu ovladače je nutné mít nainstalovány INDI knihovny a také knihovny 'cfitsio' a 'libusb-1', popřípadě jejich vývojové varianty. Dále je zapotřebí překladač jazyka C++ (např. gcc) a CMake. Překlad se spouští příkazy:

$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr .
$ make
$ su -c 'make install' nebo sudo make install 

Po překladu je ovladač k dispozici pro programy využívající INDI protokol.

Pokud je kamera připojena přes jednotku Gx Camera Ethernet Adapter, je ještě potřeba INDI ovladači sdělit IP adresu adaptéru. Tato adresa je definována v konfiguračním souboru v adresáři '/home/<uzivatel>/.config/'. Konfigurační soubor je nutné pojmenovat buď 'gxccd.ini' nebo 'gxccd.<id_kamery>.ini' (např. 'gxccd.1111.ini'). Textový soubor musí obsahovat sekci označenou [driver] a v ní definici adresy za klíčovým slovem IP:

[driver]
IP = 192.168.0.5 ; zde zadejte IP adresu ETH adapteru

Webová stránka iniciativy INDILIB je dostupná na adrese http://indilib.org/.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302