Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPřehled produktůSoftware

SIPS v3.7
 Verze 3.7 programu Scientific Image Processing System vylepšuje rozhraní pro obsluhu kamer. Interní vylepšení ocení zejména programátoři implementující ovladače, ale SIPS přináší také nové funkce pro uživatele. Nyní je možné definovat pevnou sestavu kamer, které bude SIPS vždy automaticky používat bez ohledu na to, jestli je daná kamera připojena v okamžiku startu programu. tato vlastnost je oceňována zejména astronomy pracujícími s pevnou sestavou přístrojů. A jako obvykle, odstraněny jsou problémy, zjištěné u starších verzí.

I předešlé verze programu SIPS si pamatovaly, která kamera je připojena jako zobrazovací, pointační nebo kontextová. A pokud byly tyto kamery online v okamžiku dalšího startu SIPS, tak byly automaticky připojeny. Ale pokud jakákoliv kamera nebyla v okamžiku startu dostupná, SIPS se s ní nemohl spojit a v takovém případě byla identifikace kamery smazána a uživatel musel po opětovném připojení vyvolat skenování kamer. Skenování všech kamer přirozeně způsobí odpojení aktuálně vybraných kamer a je nezbytné opět přiřadit požadované role (která kamera má sloužit jako zobrazovací, pointační a případně kontextová).

Nový SIPS v3.7 dovoluje uživateli při výběru kamery pro danou roli zaškrtnout Automaticky připojit pouze k vybrané hlavní/pointační/kontextové kameře. SIPS si poté zapamatuje jaký ovladač má na starosti obsluhu vybrané kamery a jak tento ovladač kameru identifikuje. Tuto informací zobrazí v položkách Ovladač: a Id: v horní části dialogového okna výběru kamery.

Poznámka:

Až do této verze SIPS podporoval pouze číselnou identifikaci kamer. SIPS vznikl jako nástroj k obsluze astronomických kamer řady Gx a každá z těchto kamer má přiděleno jedinečné identifikační číslo, které dovoluje uživatelům pohodlně rozlišovat jednotlivé kamery, vybrat která kamera má být použita v jaké roli pokud je připojeno více kamer atd. To se může zdát zřejmé, ale řada systémů kamer je navržena tak, že pro uživatele je téměř nemožné je rozlišit, pokud je k jedinému PC najednou připojeno více kamer stejného výrobce.

Počínaje SIPS v3.7, identifikátor kamery může být libovolný unikátní textový řetězec, navíc k už existující možnosti identifikace unikátním číslem. To výrazně usnadňuje práci např. s kamerami připojenými přes rozhraní ASCOM apod.

Pokud je SIPS spuštěn a daná kamera není online, SIPS nemá jak zjistit skutečné označení kamery, typ, rozlišení atd. Pouze zná ovladač a identifikaci, tedy název ovladače zobrazí na místo jména kamery a označí kameru jako odpojenou.

Jakmile je kamera připojena, SIPS z kamery přečte informace zobrazené uživatelským rozhraním programu a změní stav z (odpojeno) na (připojeno). Kamera je bezprostředně připravena k použití bez jakéhokoliv zásahu uživatele.

Tip:

Díky výše zmíněným změnám v obsluze kamer dovoluje SIPS v3.7 použití různých kamer ve více instancích programu pracujících na jednom PC.

Předchozí veze SIPS si „zabraly“ pro sebe všechny kamery připojené v okamžiku startu. Pokud bylo žádoucí řídit jednu kameru z jedné běžící instance SIPS a druhou kameru z jiné instance programu, bylo nezbytné:

  • Připojit (zapnout napájení) jen jednu kameru, druhá musela zůstat odpojena.

  • Spustit první instanci programu SIPS s zvolit připojenou kameru.

  • Až poté bylo možné připojit (zapnout napájení) druhou kameru.

  • Když byla spuštěna druhá instance SIPS, bylo možné vybrat druhou kameru, protože první pracující SIPS ji během svého startu neviděl.

Nový SIPS v3.7 blokuje pouze kamery, které jsou aktuálně vybrány jako zobrazovací, pointační nebo kontextová kamera. Všechny ostatní kamery jsou ponechány k použití jinou instancí SIPS nebo jiným programem používajícím např. ASCOM ovladače.

Upozornění:

Funkčnost popsaná výše je k dipozici pro kamery připojené přímo na USB port hostitelského PC i pro kamery připojené přes Gx Camera Ethernet Adapter. Je ale nezbytné v jednotce Ethernet rozhraní aktualizovat firmware na verzi 31 nebo vyšší.

Opravy chyb

Většina opravených chyb se týká nástroje Fotometrie:

  • Pokud bylo fotometrické zpracování spuštěno se snímky obsahujícími poškozené obrazy hvězd (pokud např. jiný programový balík ve snímcích vynuluje pixely dosahující saturační hodnoty 65535 a tím významně poškodí profily hvězd a statistiky jejich okolí), nově zavedené testy eliminují nesprávně určené souřadnice těžišť, nacházející se mimo povolené hranice .

  • Odstraněna chyba, která se projevovala když editační pole jména hvězdy v tabulce hvězd nebylo řádně potvrzeno (uzavřeno) a ve snímku byla vybrána nová hvězda.

  • Odstraněna chyba vedoucí k možnému pokusu o dělení nulou pokud byl nástroj Fotometrie provozován na Hi-DPI obrazovce a panel světelné křivky byl zmenšen pod povolené minimální rozměry.

Jedna chyba byla v konfiguraci kamerového ovladače v 64 bitové verzi SIPS:

  • Ovladač kamer Gx připojených Ethernet Adapter nedokázal otevřít konfigurační dialogové okno v 64 bitové verzi programu SIPS.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302