Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktySoftware

Konfigurační nástroj over-scan oblastí CCD
 CCD senzory jsou vyráběny s celkovým počtem pixelů mírně větším než je počet pixelů skutečně použitelných k zachycení obrazu. Standardně kamery vrací pouze obrazové pixely. Ale někteří uživatelé mohou ocenit kompletní snímek, obsahující také zastíněné pixely kolem obrazové oblasti (nazývané „over-scan“ oblasti). Zacloněné oblasti mohou být užitečné pro některé specializované postupy zpracování obrazu apod., přestože z finálního snímku jsou vždy oříznuty.

Nástroj GxOverScan dovoluje přepínání kamery z výchozího stavu (kamera vrací pouze obrazové pixely) do stavu, ve kterém je vracen obraz včetně over-scan oblastí. Na Flash paměti, dodávané spolu s kamerou, je umístěn ve složce ‘\Tools\GxOverScan\GxOverScan.exe’ .

Tip:

Nástroj lze také stáhnout ze sekce download webových stránek firmy Moravian Instruments.

Upozornění:

Poznamenejme, že nástroj GxOverScan vyžaduje k běhu administrátorské oprávnění. Windows to indikují zobrazením malého štítu v pravém dolním roku ikony programu a uživatelé jsou při spuštění vyzváni, aby povolili běh tohoto programu s administrátorskými právy.

Když je nástroj spuštěn, zkontroluje, jestli je připojena některá kamera řady Gx. Pokud ano, nástroj se ke kameře připojí a zobrazí její ID. Pokud ne, uživatel musí kameru připojit a kliknou na tlačítko „Scan camera“.

Upozornění:

Vždy spouštěje tento nástroj pouze s jednou připojenou kamerou řady Gx. Pokud je připojeno více kamer, nástroj může selhat.

Poté je nezbytné kamery odpojit a opět připojit.

Poté co je kamera opět připojena, klikněte na tlačítko „Scan camera“.

Povšimněte si, že nástroj zobrazuje informaci, zda-li je čtení over-scan oblastí povoleno nebo zakázáno.

Informační text je nahrazen výběrovým řádkem, dovolujícím změnit aktuální stav.

Zvolte požadovaný stav a klikněte na tlačítko „Write Overscan“.

Poznamenejme, že změny v permanentní paměti kamery se projeví až poté, co je kamera odpojena od napájení a opět připojena.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302