Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPřehled produktůAstronomické kameryČlánky

Vzdálenost ohniskové roviny kamer Gx Mark II
 Kamery Gx Mark II jsou k dispozici v mnoha variantách — jednotlivé kamery G2, G3 a G4 nabízejí integraci s interními nebo externím filtrovými koly, Off-Axis Guider adaptéry, rozličnými závitovými adaptéry nebo standardními Canon EOS a Nikon bajonety pro fotografické objektivy atd. Jednou z klíčových vlastností kamer série Mark II je rozhraní pro adaptéry dalekohledů a objektivů, které dovoluje precizní seřízení optické osy (naklonění čipu). Přesto že je k dispozici velké množství volitelných komponent, systém kamer Gx Mark II byl navržen tak, aby vždy zachovával vzdálenost ohniskové roviny vyžadovanou daným adaptérem u všech možných variant.

Tento článek shrnuje vzdálenosti ohniskové roviny u variant kamer Gx Mark II. Vzdálenosti zde uváděné jsou tzv. optické, nikoliv mechanické. To znamená, že uvedená vzdálenost počítá s prodloužením ohniska rovinnými skleněnými plochami v optické cestě. Nicméně není započítán tento efekt u filtrů, protože různí výrobci filtrů používají různou tloušťku skleněné desky, případně kamery mohou být použity zcela bez filtrů.

Konstrukce seřiditelných adaptérů

Nastavitelné adaptéry dalekohledu jsou uchyceny dvěma způsoby podle toho, jestli jsou umístěny přímo na těle kamery (např. u kamery s interním filtrovým kolem) nebo na plášti externího filtrového kola.

  • Adaptéry kamer Mark II nejsou přišroubovány přímo k plášti kamery. Na místo toho je vždy použita základna adaptéru, přišroubovaná k plášti kamery.

  • Pokud je použito externí filtrové kolo, základna adaptéru není zapotřebí, protože externí filtrová kola Mark II jsou navržena pro tento typ adaptérů.

Seřiditelné adaptéry jsou připojeny buď na základnu adaptérů, uchycenou k plášti kamery (vlevo) nebo přímo na rozhraní adaptérů externích filtrových kol (vpravo)

Potřeba používat základny adaptérů na těle kamery eliminuje nutnost vkládání distančních vložek mezi tělo kamery a adaptér, pokud má být u daného adaptéru dodržena konkrétní vzdálenost ohniskové roviny. Základny adaptérů jsou vyráběny ve dvou tloušťkách, kompenzujících rozdíly mezi vzdáleností ohniskové roviny u kamery s externím filtrovým kolem, s interním filtrovým kolem a zcela bez filtrového kola.

  • Nízká základna adaptérů je 4,5 mm tlustá. Kompenzuje rozdíl ve vzdálenosti ohniskové roviny mezi kamerou s externím filtrovým kolem (33,5 mm) a kamerou s interním filtrovým, kolem (29 mm).

  • Vysoká základna adaptérů měří 17 mm, což je stejně jako je tloušťka plášťů externích filtrových kol. Pokud je vysoká základna adaptérů uchycena na kameru bez filtrového kola (se vzdáleností ohniskové roviny 16,5 mm), nabízí rozhraní adaptérů ve stejné vzdálenosti 33,5 mm jako kamera s externím filtrovým kolem.

Tip:

Veškerá dokumentace uvádí, že vzdálenost ohniskové roviny od základny adaptérů je u kamer Gx Mark II 33,5 mm. Tato vzdálenost je dodržena bez ohledu na to, jestli je použita kamera s interní nebo externím filtrovým kolem nebo zcela bez filtrového kola. Nicméně, pokud je zkombinována kamera bez filtrového kola s nízkou základnou adaptérů, výsledná vzdálenost ohniskové roviny je pouze 21 mm.

Tato kombinace ale nelze použít, pokud nějaký adaptér počítá s konkrétní vzdáleností ohniskové roviny (např. OAG nebo Canon EOS a Nikon bajonet atd.).

Kamery G2 Mark II

Kamery G2 používají pouze malé (velikost „S“) seřiditelné adaptéry.

Vzdálenost ohniskové roviny k základně seřiditelných adaptérů:

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Vzdálenost ohniskové roviny k nízké základně seřiditelných adaptérů u kamery bez filtrového kola:

Kamera G2 bez filtrového kola

Kamera se závitovým adaptérem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75 se vzdáleností ohniskové roviny 55 mm

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Kamera s „krátkým“ závitovým adaptérem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Kamera s bajonetovým adaptérem Canon EOS (EOS adaptér je k dispozici v obou velikostech „S“ i „L“, kamery G2 vyžadují „S“ variantu EOS adaptéru)

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Kamera s bajonetovým adaptérem Nikon

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Kamera s Off-Axis Guider Adapter se závitem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75

Kamera G2 s externím filtrovým kolem Kamera G2 s interním filtrovým kolem Kamera G2 bez filtrového kola

Kamery G3 Mark II

Pro kamery G3 existují dvě velikosti (průměry základny) seřiditelných adaptérů dalekohledu: Průměr základny adaptérů závisí na konkrétním adaptéru. Například bajonet Nikon, závitové adaptéry M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75 jsou k dispozici pouze pro malý průměr (velikost „S“), G3-OAG nebo závitový adaptér M68 × 1 vyžadují velký průměr (velikost „L“) základny adaptérů.

Seřiditelné adaptéry jsou uchyceny na základnu adaptérů v případě kamer s interním filtrovým kolem případně na kameru zcela bez filtrového kola. Pokud je použito externí filtrové kolo, jsou seřiditelné adaptéry uchyceny přímo na čelní plochu pláště externích filtrových kol, která je k tomu uzpůsobena. To znamená, že základny obou velikostí „S“ i „L“ mohou být uchyceny přímo na kameru, ale externí filtrová kola jsou vyrobena pouze pro jednu velikost adaptérů:

  • „S“ externí filtrová kola jsou kompatibilní s malými „S“ adaptéry

  • „M“ a „L“ externí filtrová kola jsou kompatibilní s velkými „L“ adaptéry

Vzdálenost ohniskové roviny k základně seřiditelných adaptérů:

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Vzdálenost ohniskové roviny k nízké základně seřiditelných adaptérů u kamery bez filtrového kola:

Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera se závitovým adaptérem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75 se vzdáleností ohniskové roviny 55 mm (vyžaduje základnu adaptérů velikosti „S“ nebo externí filtrové kolo velikosti „S“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera s „krátkým“ závitovým adaptérem M42 × 0,75 (T-thread) nebo M48 × 0,75 (vyžaduje základnu adaptérů velikosti „S“ nebo externí filtrové kolo velikosti „S“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera se závitovým adaptérem M68 × 1 (vyžaduje základnu adaptérů velikosti „L“ nebo externí filtrové kolo velikosti „M“ nebo „L“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera s bajonetovým adaptérem Canon EOS (EOS adaptér je k dispozici v obou velikostech „S“ i „L“, externí filtrová kola „S“ vyžadují variantu „S“ variant, externí filtrová kola „M“ a „L“ vyžadují variantu „L“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera s bajonetovým adaptérem Nikon (vyžaduje základnu adaptérů velikosti „S“ nebo externí filtrové kolo velikosti „S“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Kamera s Off-Axis Guider Adapter se závitem M68 × 1 (vyžaduje „L“ základnu adaptérů nebo externí filtrové kolo velikosti „M“ nebo „L“)

Kamera G3 s externím filtrovým kolem Kamera G3 s interním filtrovým kolem Kamera G3 bez filtrového kola

Poznámka:

Technicky je možné uchytit G2-OAG (malý průměr) na kameru G3. Ale vzdálenost zrcátka v G2-OAG od optické osy je tak malá, že mlže částečně clonit velké senzory v kamerách G3. Z tohoto důvodu není G2-OAG dodáván s kamerami G3.

Kamery G4 Mark II

Kamery G4 používají pouze velké (velikost „L“) seřiditelné adaptéry.

Poznámka:

Poznamenejme, že kamery G4 se nevyrábí ve variantě s interním filtrovým kolem. Velké senzory o rozměru 37 × 37 mm, používané v kamerách G4, vyžadují čtvercové filtry 50 × 50 mm, které jsou příliš velké než aby je bylo možné umístit do filtrového kola uvnitř hlavy kamery.

Vzdálenost ohniskové roviny k základně seřiditelných adaptérů:

Kamera G4 s externím filtrovým kolem Kamera G4 bez filtrového kola

Vzdálenost ohniskové roviny k nízké základně seřiditelných adaptérů u kamery bez filtrového kola:

Kamera G4 bez filtrového kola

Kamera se závitovým adaptérem M68 × 1

Kamera G4 s externím filtrovým kolem Kamera G4 bez filtrového kola

Kamera s bajonetovým adaptérem Canon EOS (EOS adaptér je k dispozici v obou velikostech „S“ i „L“, kamery G4 vyžadují „L“ variantu EOS adaptéru)

Kamera G4 s externím filtrovým kolem Kamera G4 bez filtrového kola

Kamera s Off-Axis Guider Adapter se závitem M68 × 1 (vyžaduje „L“ základnu adaptérů nebo externí filtrové kolo velikosti „M“ nebo „L“)

Kamera G4 s externím filtrovým kolem Kamera G4 bez filtrového kola

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302