Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPozorování

Nejen hezké obrázky...
 CCD způsobily revoluci v astronomickém výzkumu, podobnou jako bylo zavedení dalekohledu a později použití fotografických desek a filmů, schopných střádat světlo během dlouhých expozic. Velice dobře chápeme, že překrásné snímky objektů noční oblohy, zpravidla mimo možnosti spatření lidským okem bez ohledu na velikost použitého dalekohledu, jsou velice atraktivní. Ale přesto astronomie je především věda a vědecký výzkum je velice důležitou aplikací pro naše chlazené CCD (a CMOS) kamery. Snímek, který zde ukazujeme, je tzv. světelná křivka nedávno objeveného čtyř-hvězdného systému, sestávajícího se ze dvou zákrytových dvojhvězd.

Většina hvězd v naší Galaxii není osamělá, případně s rodinou planet, ale vyskytuje se ve dvojicích (dvojhvězdy) nebo dokonce ve vícenásobných systémech (trojhvězdy, čtyřhvězdy, …).

Když je rovina oběhu dvojhvězdy orientována (alespoň přibližně) ve směru k našemu Slunci, můžeme pozorovat vzájemné zákryty obou hvězd. V takovém případě jas pozorované hvězdy poklesává a hvězda se prozradí jako „zákrytová dvojhvězda“. (Připomeňme, že žádný dalekohled nedokáže blízkou dvojhvězdu rozlišit jako dva body, vždy vidíme jen jediný zdroj světla. Pokud tedy z našeho úhlu pohledu nenastávají zákryty, šance, že u jakékoliv hvězdy zjistíme že se jedná o dvojhvězdu, je velice nízká. Odhalit to totiž pak lze pouze velice zdlouhavým a drahým pořízením spektra s použitím nějakého obřího dalekohledu.)

Na naší obloze jsou pozorovatelné stovky tisíc (možná milióny) zákrytových dvojhvězd. Ale pouze výjimečně těsné dvojhvězdy ve vícenásobných hvězdných systémech ukazují současně zákryty. A přitom takové vzácné případy jsou důležité, neboť mám dovolují studovat mnoho aspektů vývoje hvězd, migraci hvězd nebo dokonce i obřích planet v planetárních systémech a další důležité otázky současné astrofyziky. Snímek nahoře ukazuje jak se mění jasnost dvou-zákrytové čtyřhvězdy CzeV1640 (horní panel) a také změny jasu obou zákrytových dvojhvězd s odečteným vlivem druhé složky (panely vlevo a vpravo dole).

Tato čtyřhvězda byla objevena CCD kamerou G4-16000 na 30cm dalekohledu. Jsme skutečně šťastní, když vidíme naše kamery nejen vytvářet dechberoucí obrázky, ale také přispívat k porozumění vesmíru, ve kterém žijeme. Více detailů o čtyřhvězdě CzeV1640 je k dispozici online Res. Notes AAS 3 80.

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302