Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktySoftware

Vydán SIPS verze 3.14
 Program SIPS je neustále vyvíjen a nové vlastnosti a vylepšení přibývají s každou nově vydanou verzí. Tato verze přinesla plnou podporu pro nové kamery řady Cx s CMOS senzory, ale přibylo i mnoho dalších nových funkcí — například SIPS nyní dokáže pracovat se dvěma novými typy astronomických katalogů.

Podpora pro CMOS kamery řady Cx

Se uváděním planetárních a pointačních CMOS kamer C1 a chlazených kamer C2 se jejich podpora postupně objevovala v jednotlivých verzích programu SIPS. Kamery C1 byly plně funkční ve verzi 3.11 a tato verze 3.14 plně podporuje i právě uváděné chlazené CMOS kamery C2.

Zavedení kamer s CMOS senzory si vyžádalo přidání možnosti nastavovat zesílení (gain) kamery. Bylo tedy nutné mírně přepracovat okno nástroje pro ovládání hlavní kamery, aby se uvolnilo místo pro ovládací prvek zesílení. Ovládání „NIR preflash“ je používáno relativně řídce. Proto bylo jeno nastavení přesunuto do samostatného dialogového okna, otevíraného tlačítkem, které současně zobrazuje jestli je „preflash“ povolen nebo ne. Poku je tedy nutné „preflash“ zapnout nebo vypnout, klik na tlačítko otevře dialogové okno, které to umožní.

Pokud připojená kamera „NIR preflash“ nepodporuje, tlačítko zůstává zakázané. Na druhé straně pokud připojená kamera dovoluje nastavení zesílení, povolí se nově zavedený ovládací prvek pro jeho nastavení.

Poznámka:

Ovladače kamer programu SIPS a také okno ovládání kamery dovolují nastavovat zesílení v nativních jednotkách připojené kamery. To dovoluje nejlepší možné nastavení — zesílení je nastavováno přesně v krocích, které dovoluje použitý hardware. Problém ale je, že každá kamera nastavuje zesílení v jiném počtu kroků. Horní limit prvku nastavování zesílení je vždy nastaven na maximální možnou hodnotu, dovolenou připojenou kamerou. Pokud uživatel nejvyšší hodnotu nezná, je možné zadat nějaké opravdu velké číslo a ovládací prvek jej ořízne na možné maximum.

Podpora nových katalogů

SIPS podporoval katalogy USNO-A2.0 a UCAC4 pro astrometrickou redukci snímků. Nově byly přidány další dva katalogy: UCAC5 a zvláště pak USBO-B1.0.

Upozornění:

Zatímco USNO-A2.0 je vždy distribuován v „big-endian“ pořadí jednotlivých byte, USNO-B1.0 je k dispozici v obou variantách „big-endian“ i „little-endian“. Ale protože procesory x86 firem Intel a AMD pracují s „little-endian“ čísly a současně počítače používané prakticky všemi výzkumníky a vědci jsou vybaveny procesory x86, „little-endian“ varianta katalogu USNO-B1.0 je více rozšířená a SIPS také pracuje pouze s touto variantou.

Katalog UCAC5 obsahuje dokonce méně hvězd než UCAC4 a nabízí „pouze“ vyšší přesnost souřadnic. Pro použití ve fotometrii není tedy jeho použití příliš přínosné. Na druhé straně katalog USNO-B1.0 obsahuje neporovnatelně více hvězd než katalogy USNO-A2.0 i UCAC4/5.

Příklad pole sesazeného s katalogem UCAC4 (vlevo) a s katalogem USNO-B1.0 (vpravo)

Při použití USNO-B1.0 nezůstane prakticky žádná hvězda bez křížové identifikace, což je zvláště užitečné, pokud např. hvězdy uvádíme v publikaci apod. Ale USNO-B1.0 obsahuje o každé hvězdě jen velice málo informací. Např. jasnosti jsou uvedeny pouze v „červené“ a „modré“ barvě, neodpovídající žádnému standardnímu fotometrickému systému. Katalog UCAC4 na druhé straně obsahuje velké množství standardních magnitud.

Je tedy mnohem lepší použít katalog UCAC4, pokud je v něm dané hvězda uvedena. Když hvězda v UCAC4 nebí, je užitečné znát identifikaci v USNO-B1.0 alespoň kvůli křížovému odkazu a odhadu standardních jasností odvozených z uvedených „červených“ a „modrých“ hodnot. Který katalog je tedy lépe použít? SIPS nabízí řešení tohoto problému možností definovat navíc k primárnímu katalogu ještě sekundární katalog.

Pokud nelze daný snímek sesadit z primárním katalogem, SIPS vyzkouší ještě sekundární katalog. Ale to se může stát pouze výjimečně — zpravidla sesazení funguje buď v obou katalozích nebo v žádném z nich. Hlavní účel sekundárního katalogu je nabídnout křížovou identifikaci hvězd chybějících v primárním katalogu. Poté, co je snímek sesazen s primárním katalogem, SIPS ještě sesadí všechny zbývající hvězdy se sekundárním katalogem.

Vylepšení nástroje Fotometrie

  • Nově je možné vybírat a rušit výběr snímků zařazených do světelné křivky pro všechny snímky vybrané (zvýrazněné) v seznamu snímků nástroje Fotometrie.

  • Index proměnnosti určený neuronovou sítí nebyl spočítán, pokud první i poslední snímek z řady nebyl zařazen do světelné křivky (vybrán).

  • Tlačítko „Save“ u popisu pole již pokaždé neotevírá okno pro výběr souboru („Save As“). Nástroj Fotometrie uchovává aktuálně otevřený soubor popisu pole a změny ukládá do aktuálního souboru. Nové tlačítko „Save As“ pak dovoluje uložení do jiného souboru.

  • Kontrolní hvězdy (CHK) byly v meta-datech protokolu chybně označeny jako VAR (tato chyba byla odstraněna v SIPS v3.9.1, uvolněném 14. listopadu 2018).

  • Deklinace uvedené v meta-datech protokolu byla chybně převedena na hodiny místo na stupně. Uvedená hodnota je tedy 15 krát větší (tato chyba byla odstraněna v SIPS v3.9.1, uvolněném 14. listopadu 2018).

Další úpravy a opravy chyb

Malé úpravy zahrnují:

  • Pokud byly snímky v množině modifikovány a uživatel klikna na tlačítko uložení všech snímků („Save All“), SIPS otevře dialogové okno vyžadující potvrzení této akce, aby omylem nedošlo k přepsání velkého množství snímků (např. syrových snímků kalibrovanými snímky apod.)

  • Nástroj Histogram and Stretch neukazuje chybné části histogramu, pokud je bitový rozsah snížen pod nejnižší hodnotu přítomnou ve zvoleném snímku.

  • Parametr pointace „Aggressivity“ v nástrojích pointační kamery i hlavní kamery nebyl uchováván mezi spuštěními programu SIPS. Nyní je korektně uložen do stavového souboru a při následném spuštění programu SIPS opět načten.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

Chcete zůstat informování o nových verzích a novinkách v programu SIPS? Sledujte @sipssw na Twitteru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302