Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
Kamery
CCD & CMOS kamery
Software
Software


Hlavní stránkaProduktySoftware

Nový firmware pro CMOS kamery C1 zdvojnásobuje FPS
 Velmi rychlé stahování snímků je jistě jedna z hlavních předností CMOS snímačů. I když kamera C1-1500 s rozlišením 1,5 MPx nabízela při svém uvedení 60 FPS, samotný senzor dokáže digitalizovat snímky ještě rychleji. Nově uvedený firmware pro všechny kamery C1 zdvojnásobuje rychlost digitalizace použitých senzorů a kamera C1-1500 nyní nabízí stahování snímků rychlostí 120 FPS. Aktualizace firmware je plně automatická, proveditelná doslova jediným kliknutím díky nově uvedené aplikaci „CxFirmware“.

Zdvojnásobení rychlosti digitalizace (a tedy i zdvojnásobení maximálního FPS) je dosaženo pouze modifikací firmware, takže každá kamera C1 může být aktualizována aby pracovala rychleji.

Samozřejmě pouze USB3 nabízí dostatečnou přenosovou rychlost, aby CMOS kamery naplno ukázaly co umí. Přenosová rychlost 480 Mbps rozhraní USB2, dříve považovaná za velmi rychlou, není dostatečná ani pro původních 60 snímků za sekundu kamery C1-1500.

Poznámka:

Rozhraní USB3 poskytuje nejen 10 násobnou přenosovou rychlost proti standard USB2, ale také je schopno dodat připojenému zařízení mnohem více energie. Zvláště kamera C1-12000 s velkým senzorem nemusí pracovat pokud je přes USB 2 kabel spojena s počítačem nabízejícím „pouze“ 0,5 A z 5 V napájecí linky (proudový limit 0,5 A je definován USB normou, ale protože řada USB zařízení vyžaduje ke správné funkci vyšší proud, moderní základní desky jsou často schopny dodávat mnohem větší proudy dokonce i z USB2 portů).

Nic ale není zadarmo a velmi velké FPS CMOS senzorů přináší nevýhodu v podobě množství generovaného tepla. Ve skutečnosti je každý CMOS senzor rychle pracující digitální obvod a kdokoliv se zkušenostmi s velkými chladiči a ventilátory, určenými k chlazení moderních procesorů a grafických karet, rozumí, že takové obvody teplo vydávají. Pokud je tedy CMOS senzor chlazen stejným chladicím systémem jako odpovídající CCD senzor, pracuje CMOS senzor na podstatně vyšší teplotě se všemi nevýhodami velkého temného proudu apod.

Proto nový firmware kamer Cx nabízí uživateli rychlý a pomalý čtecí mód (oba 8 i 12 bitové čtecí módy jsou nabízeny v pomalé i rychlé variantě). CMOS senzor kamer Cx generuje méně tepla pokud pracuje pomaleji. Tedy pokud není rychlost stahování důležitá, například po mnoho minut trvající expozici, je doporučené používat pomalý mód (koho by trápilo, že plný 12 MPx snímek se stahuje 0,12 s namísto 0,06 s). Na druhé straně, pokud nahráváme video při snímání planet, rychlý mód může být velmi užitečný.

Čtecí módy kamery Cx nabízené nástrojem ovládání kamery programu SIPS

Čtecí módy kamery Cx nabízené nástrojem ovládání kamery programu SIPS

Tip:

Senzor uchovává mód použitý ke snímání naposledy exponovaného snímku. Pokud chceme senzor zpomalit, stačí vybrat pomalý čtecí mód (lhostejno zda 8 nebo 12 bitový) a přečíst alespoň jeden snímek. Dokud není snímek z kamery přečten, senzor pracuje rychlostí určenou čtecím módem naposledy přečteného snímku.

Nástroj pro aktualizaci firmware kamer Cx

Aktualizace firmware ve všech kamerách Cx je prováděna nástrojem „CxFirmware.exe“. Instalační balíček pro tento nástroje je k dispozici ve složce „\Tools\CxFirmware\“ na USB Flash Drive dodávaného v poslední době se všemi kamerami Gx a Cx, je vždy lepší navštívit stránku pro stažení software a použít poslední verzi instalačního balíčku.

Upozornění:

Před aktualizací firmware nástrojem CxFirmware je důležité uzavřít všechny programy pracující s danou kamerou. Práce s kamerou z nějakého jiného programu během procesu aktualizace firmware může vést k selhání kamery a nutnosti zaslat ji výrobci k opravě.

Nástroj CxFirmware otestuje, je-li nějaká Cx kamera připojena k PC a pokud ano, tak se k ní ihned připojí. Řádek „Connected Camera“ ukazuje jméno kamery a tlačítko „Connect“ zůstává zneplatněno (kamera je už připojená). Pokud je kamera připojena k PC až poté, co byl nástroj CxFirmware spuštěn, je nezbytné ji explicitně připojit tlačítkem „Connect“.

Poznámka:

Upozorněme, že nástroj CxFirmware může pracovat pouze s jednou připojenou kamerou. Pokud je k PC připojeno více kamer Cx v okamžiku spuštění nástroje CxFirmware, pouze první kamera je k nástroji připojena.

Pokud chceme aktualizovat jinou kameru než aktuálně připojenou k nástroji CxFirmware, kliknutí na tlačítko „Disconnect“ odpojí zrovna připojenou kameru. Poté je zapotřebí fyzicky odpojit danou kameru od PC a následně kliknout na tlačítko „Connect“. Zbývající kamera bude připojena k nástroji CxFirmware.

Řádek „Camera Firmware“ zobrazí verzi firmware aktuálně připojené kamery. Další řádek označený „Current Firmware“ ukazuje poslední verzi firmware pro danou kameru, která je k dispozici.

K dispozici jsou dva způsoby jak firmware aktualizovat:

  1. Plně automatická aktualizace. Nástroj stáhne poslední firmware a přehraje jej do Flash paměti v kameře. Žádné další akce s výjimkou kliknutí na tlačítko „Update Automatically“ není zapotřebí.

    Pokud jsou verze firmware v kameře a aktuální verze firmware shodné, tlačítko „Update Automatically“ zůstává zneplatněno, žádná aktualizace není zapotřebí.

    Poznámka:

    Tato metoda vyžaduje připojené PC k Internetu.

  2. Ruční aktualizace. Tato metoda vyžaduje, abychom měli k dispozici požadovaný soubor ‘*.cfx’ s firmware pro danou kameru stažený ze stránky stažení firmware. Kliknutí na tlačítko „Update from File“ otevře dialogové okno pro výběr souboru. Vybraný soubor je poté zapsán do Flash paměti kamery. Nástroj CxFirmware samozřejmě důkladně zkontroluje, jestli je firmware určen pro připojenou kameru a jestli není soubor poškozen apod.

Samotný proces aktualizace probíhá ve dvou fázích. V průběhu aktualizace neodpojujte kameru od PC!

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302