Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPozorování

Růžice a M42 — pocta starému králi CCD kamer
 Byla doba, kdy CCD senzor KAF-1600 byl nezpochybnitelným králem polovodičových detektorů světla. Amatérští astronomové o něm často mohli jen snít — obrovské rozlišení 1,5 mega pixelů a světlocitlivá plocha 14 × 9 mm připadaly jako zázrak. Dokonce CCD senzor KAF-0400 s ¼ plochy nabízel dvojnásobné vodorovné rozlišení ve srovnání s kamerami v té době dostupnými amatérským astronomům.

Dnešní kamery překonávají starého krále více jak desetinásobně ať už v počtu pixelů (C3-61000 má 38× více pixelů) nebo v rozměrech (plocha senzoru C4-16000 je 11× větší). A není to jen počet pixelů a rozměry, v čem novější senzory vynikají. Také řada dalších parametrů jako je nižší čtecí šum, uniformita pole, anti-blooming, rychlost digitalizace atd. odsunuly kamery s KAF-1600 z jejich výsluní.

Ale KAF-1600 udržel svou pozici v jedné důležité oblasti — astronomický výzkum. Velmi vysoká kvantová účinnost a zcela lineární odezva na světlo, stejně jako velká kapacita pixelu a z ní plynoucí vysoký dynamický rozsah zajišťují výborné výsledky ve fotometrických měřeních. Relativně velký čtecí šum nebyl na překážku, protože další zdroje šumu (třeba jas oblohy) jej zastínily (filtry používané ve fotometrii mají velký rozsah vlnových délek). Dokonce i nejlepší současné CMOS detektory se s těmito parametry jen obtížně srovnávají.

Velká mlhovina v Orionu M42 (vlevo) a Růžice (vpravo), pořízené kamerou G2-1600 na 80 mm refraktoru

KAF-1600, stejně jako další komerční CCD senzory, už není vyráběn. CMOS detektory převzaly jejich roli ve všech amatérských kamerách, dokonce i v astronomickém výzkumu. O to větším překvapením byly snímky, které pořídili a zpracovali Stefano Tognaccini a Marco Burali. Použili jednu z úplně nejstarších CCD kamer G2-1600 k vytvoření úchvatných portrétů známých mlhovin. Je to krásná pocta starému králi amatérských astronomických CCD kamer. Děkujeme!

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302