Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaProduktyAstronomické kameryČlánky

Nová verze kamer C1× s Trigger vstupem a GPS modulem
 Přijímače signálů GPS satelitů poskytují nejen informace o poloze, ale také velice přesný čas s odchylkami nepřesahujícími zlomky mikrosekund. Spojení GPS přijímače s astronomickou kamerou tak dovoluje velmi přesné časování expozic. Data o geografické poloze, která jsou k dispozici ovládacím programům prostřednictvím specifických příkazů, pak tvoří další bonus. Port pro připojení GPS přijímače na nových kamerách C1× je identický s kamerami C5 a obě řady používají stejné moduly přijímačů. Kamery C1× ale navíc nabízejí také port pro externí vstup, spouštějící expozici (Trigger input). Ten dovoluje dalším zařízením přesně určit okamžik expozice, ale např. synchronizovat expozice více kamer apod.

Originální verze kamer C1× a nová verze s připojeným GPS přijímačem s externí anténou

Originální verze kamer C1× a nová verze s připojeným GPS přijímačem s externí anténou

Kamery C1× a C1× „T“

Protože většina scénářů použití kamer C1× (astronomická fotografie, výzkum proměnných hvězd, ...) nedokáže využít lépe jak mikrosekundové přesnosti časování expozic nebo externího portu pro spouštění expozic a GPS port i trigger port kameru C1× prodražují, originální verze kamer C1× bez těchto portů zůstávají nadále v nabídce. Nové varianty s Trigger vstupem a volitelným GPS přijímačem jsou označeny písmenem „T“.

Zadní strana originální verze kamery C1× s USB portem, napájecím konektorem a portem pro externí filtrové kolo (EWF)

Zadní strana originální verze kamery C1× s USB portem, napájecím konektorem a portem pro externí filtrové kolo (EWF)

Zadní strana nové T verze kamery C1× s USB, napájecím, EWF a Trigger konektory. Kryt GPS portu je vidět na levé straně

Zadní strana nové „T“ verze kamery C1× s USB, napájecím, EWF a Trigger konektory. Kryt GPS portu je vidět na levé straně

Přijímač signálu GPS

Nové verze kamer C1× mohou být volitelně vybaveny přijímačem signálu GPS, který dovoluje velice přesné časování expozic. Informace o geografické poloze jsou také k dispozici prostřednictvím specifických příkazů.

K dispozici jsou 3 varianty modulů přijímačů GPS signálu:

  • GPS přijímač s integrovanou anténou, kompatibilní se satelity GPS a GLONASS.

  • GPS přijímač s externí anténou, kompatibilní se satelity GPS a GLONASS.

  • GPS přijímač s externí anténou, kompatibilní se satelity GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou.

GPS moduly mohou být připojeny k portu na straně kamery C1×. Pokud kamera není přijímačem GPS vybavena, port je překrytý nízkým černým krytem.

Přijímač GPS signálu s interní anténou

Kryt této varianty GPS přijímače je vyroben z oranžového plastiku, aby indikoval přítomnost zařízení přijímajícího rádiové vlny a vyžadujícího nezastíněný výhled na oblohu.

Pokud je kamera umístěna na dalekohledu v kopuli, zejména pokud je kopule kryta mědí nebo jiným kovem, GPS přijímač nemusí být schopen zachytit dostatečně silný signál z GPS satelitů. Stejně tak pokud je kamera na dalekohledu orientována tak, že přijímač míří k zemi nebo do zdi, příjem satelitních signálů může být limitován.

Přijímač GPS signálů s interní anténou také nemusí být schopen zachytit signál z dostatečného množství satelitů, pokud je kamera připojena přes USB3 rozhraní. Toto není problém specifický pro kamery C1×, ale postihuje všechny přijímače GPS signálů nebo i další zařízení pracující s rádiovými frekvencemi, nacházejícími se v blízkosti USB3 vedení. Použitá rozhraní USB2 tento problém eliminuje, ale za cenu pomalejšího stahování snímků. Pokud má být použito rozhraní USB3, může být nutné používat modul GPS přijímače s externí anténou.

Přijímače GPS signálu s interní anténou

Varianta přijímače GPS signálů s externí anténou je uchycena k hlavě kamery stejně jako verze s interní anténou. Modul přijímače je kryt černým plastikem a nevyžaduje žádnou speciální orientaci. Kryt je mírně nižší, ale obsahuje konektor pro externí anténu. Modul může pracovat pouze pokud je anténa připojena.

Anténa je dodávána spolu s modulem GPS přijímače. Kabel antény je 3 m dlouhý a anténa je vybavena magnetem, dovolujícím uchycení na feromagnetické povrchy.

Kamera C1× s připojeným modulem GPS přijímače s externí anténou

Kamera C1× s připojeným modulem GPS přijímače s externí anténou

Použití modulu GPS přijímače

Pokud má být modul GPS přijímače připojen ke kameře později, je nutné kameru zaslat výrobci. Pouhé připojení modulu nestačí, je také nezbytné modifikovat firmware v kameře.

Modul GPS přijímače je ovládán přes sadu příkazů kamery. Hlavním účelem je poskytovat velice přesné informace o čase počátků expozic s přesností lepší jak μs (samotný GPS modul poskytuje časové značky s odchylkou nepřesahující 30 ns). Údaje o geografické poloze jsou pro ovládací software také k dispozici prostřednictvím specifických příkazů.

Záložka GPS v okně ovládání kamery programu SIPS zobrazuje informace o stavu GPS přijímače

Záložka GPS v okně ovládání kamery programu SIPS zobrazuje informace o stavu GPS přijímače

Modul GPS přijímače potřebuje přijímat signály z alespoň 5 satelitů, aby mohl poskytovat přesné časové údaje. Geografická poloha je vracena už od 3 zachycených satelitů, ale zejména přesnost určení nadmořské výšky je velmi nízká, pokud počet zachycených satelitů nedosáhne alespoň 4.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302