Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Přehled produktů
Galerie
Reference
Pozorování
Download
Astronomické kamery
Software
Obchod

Hlavní stránkaPozorování

Galaxie NGC5128 „Centaurus A“
 Když technik dočasně vyměnil kameru na 1,5 m ASA dalekohledu, umístěném na Mt. Paranal v Čile, za kameru C5A-150M, Wolfgang Promper zkusil vyfotografovat známou galaxii Centaurus A. Deset 120 s dlouhých expozic přes fotometrické filtry Sloan g’, r’ a i’ pak zkombinoval do tohoto úžasného snímku (g’ filtr byl použit jako modrý, r’ jako zelený a i’ jako červený kanál).

Snímky pořízené přes 1,5 m dalekohled, umístěný na hoře Mt. Paranal — jednom z nejlepších míst pro astronomická pozorování, ukazovaly seeing jen kolem 0,35”. Tak výjimečný seeing vedl na velice ostrý obraz, odhalující temná oblaka kolem galaxie v nebývalých detailech.

Přes krátkou expozici a vynechání jakýchkoliv kalibrací (nebyly odečteny žádné temné snímky ani flat field korekce), je tento portrét galaxie Centaurus A jeden z nejlepších, jaké kdy byly pořízeny.

 
 | Hlavní stránka | Přehled produktů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302